Архива:

2022. година

IV квартал 2022.
III квартал 2022.
II квартал 2022.
I квартал 2022.

Програм пословања 2022.
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање – децембар 2022
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање – новембар 2022.
Уредба о поступку за прибављања сагласностиза ново запошљавање – јул 2022.
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање – јун 2022
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање – април 2022.
Овлашћење информација од јавног значаја 2022.
Решење о давању сагласности на јавне измене програма пословања 2022.
Прве измене програма пословања 2022.
Саветодавно тело ЈКП Чистоћа 2022

2021. година

IV квартал 2021.
III квартал 2021.
II квартал 2021.
I квартал 2021.

Програм пословања 2021.
Уредба о поступку прибављањља сагласности за новозапошљавање – новембар 2021.
Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање – септембар 2021.
Уредба о поступку прибављање сагласности за ново запошљабвање – мај 2021.

Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање – март 2021.
Уредба о поступку привбављања сагласности за ново запошљавање – фебруар 2021.
Лице за заштиту података личности ЈКП Чистоћа
Одлука о повећању цена
Прве измене програма пословања 2021.

2020. година

IV квартал 2020.
III квартал 2020.
II квартал 2020.
I квартал 2020.

Годишњи извештај о раду 2020.
Решење о именовању надзорног одбора
Прве измене и допуне статута
Месец чистоће
План јавних набавки Прве измене програма пословања 2020.
Програм пословања 2020.

2019. година

IV квартал 2019.
III квартал 2019.
II квартал 2019.
I квартал 2019.

Извештај ревизора ЈКП “Чистоћа” Сомбор 2019.
Годишњи извештај о раду 2019
Прве измене програма пословања 2019.
Програм пословања 2019.
Одлука о расподели добити 2019.
Одлука о усвајању финансијског извештаја 2019.

2018. година

IV квартал 2018.
III квартал 2018.
II квартал 2018.
I квартал 2018.

Годишњи извештај о раду ЈКП “Чистоћа” за 2018. годину
Извештај независног ревизора ЈКП “Чистоћа” Сомбор 2018.
План јавних набавки 2018
Измене програма пословања II
Измене програма пословања I
Програм пословања предузећа
Информатор ЈКП Чистоћа
Одлука о расподели добити за 2018.
Одлука о усвајању финансијског извештаја

2017. година

ll квартал 2017. 

Извештај о раду за 2017. годину
Статут ЈКП Чистоћа 2017.
Одлука о оснивању ЈКП Чистоћа
Програм пословања ЈКП Чистоћа
Мишљење ревизораа ЈКП Чистоћа 2017.
План јавних набавки 2017.
Прве измене плана јавних набавки 2017.

2016. година

lV квартал 2016. 
III квартал 2016.
II квартал 2016.

Извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину
Извештај о раду за 2016. годину

2015. година

IV квартал 2015.
III квартал 2015.
II квартал 2015.

Извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину
Извештај о раду за 2015. годину

 

2014. година

Извештај о раду 2014.
Извештај независног ревизора