Почетна | Редовне услуге

РЕДОВНЕ УСЛУГЕ

Рециклажни центар

Градски Рециклажни центар има употребну дозволу број 351-300/2015-В, на основу које Одељење за комуналне послове Градске Управе Сомбор потврђује да су сви објекти и инсталације изведени према одобреном пројекту.

ЈКП “Чистоћа” Сомбор као оператер, поседује Решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора број 501-106/2015-В и Решење о издавању дозволе за трертман – складиштење неопасног отпада број 501-37/2017-XI издату од Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине за објекат Рециклажног Центра.

У Рециклажном центру се обавља селекција, балирање, припрема и складиштење секундарних сировина и амбаалажног отпада, (ПЕТ, мешана пластика, фолија, папир, картон, алуминијумске конзерве и амбалажно стакло) ради предаје овлашћеном рециклеру.

Грађани који поседују одређене врсте и количине наведеног рециклажног и амбалажног отпада могу се информисати о условима откупа у РЦрадним данима од 7 до 14 часова путем телефона 025/5414-226 или 063/111-52-95.

Редовно сакупљање, транспорт и депоновање отпада

ЈКП Чистоћа Сомбор свакога дана сакупља комунални отпад из различитих врста посуда, канти и контејнера који се налазе на јавним површинама Сомбора и насељеним местима, у индивидуалном и колективном типу становања, као и у објектима мале привреде. Динамика сакупљања је једном недељно, а код колективног типа становања и чешће, у зависности од попуњености посуда.

Информације на телефон 415-788

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Удоми, не купуј!

Ово су само неки од паса који се налазе уз градском Прихватилишту који чекају свог власника. Позивамо све наша суграђане да посете Прихватилиште за напуштене животиње (псе и мачке) и изаберу за себе...

opširnije

Неодговорно одлагање отпада

Апелујемо на део наших неодговорних суграђана да отпад не одлажу  као на овој фотографији. Оваквим одлагањем се ружи  слика града и даје се лош пример будућим генерацијама. Морамо бити друштвено...

opširnije