Početna | Redovne usluge

REDOVNE USLUGE

Reciklažni centar

Gradski Reciklažni centar ima upotrebnu dozvolu broj 351-300/2015-V, na osnovu koje Odeljenje za komunalne poslove Gradske Uprave Sombor potvrđuje da su svi objekti i instalacije izvedeni prema odobrenom projektu.

JKP “Čistoća” Sombor kao operater, poseduje Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Grada Sombora broj 501-106/2015-V i Rešenje o izdavanju dozvole za trertman – skladištenje neopasnog otpada broj 501-37/2017-XI izdatu od Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine za objekat Reciklažnog Centra.

U Reciklažnom centru se obavlja selekcija, baliranje, priprema i skladištenje sekundarnih sirovina i ambaalažnog otpada, (PET, mešana plastika, folija, papir, karton, aluminijumske konzerve i ambalažno staklo) radi predaje ovlašćenom recikleru.

Građani koji poseduju određene vrste i količine navedenog reciklažnog i ambalažnog otpada mogu se informisati o uslovima otkupa u RCradnim danima od 7 do 14 časova putem telefona 025/5414-226 ili 063/111-52-95.

Redovno sakupljanje, transport i deponovanje otpada

JKP Čistoća Sombor svakoga dana sakuplja komunalni otpad iz različitih vrsta posuda, kanti i kontejnera koji se nalaze na javnim površinama Sombora i naseljenim mestima, u individualnom i kolektivnom tipu stanovanja, kao i u objektima male privrede. Dinamika sakupljanja je jednom nedeljno, a kod kolektivnog tipa stanovanja i češće, u zavisnosti od popunjenosti posuda.

Informacije na telefon 415-788

NAJNOVIJE VESTI

Saopštenje povodom “Meseca čistoće”

U okviru akcije Mesec Čistoće u gradu Somboru, koja je počela 27.03 a završila se 08.05.2023. godine, prikupljeno je, transportovano i na gradsku deponiju u Rančevu odloženo 10.786  kubnih metara...

opširnije