Početna | Vanredne usluge

VANREDNE USLUGE

Iznajmljivanje kontejnera zapremine 5 m³

JKP „Čistoća“ Sombor vrši iznajmljivanje kontejnera za sva pravna i fizička lica na teritoriji Grada Sombora u kojima se na bezbedan način može transportovati komunalni, građevinski, kabasti i drugi neopasan otpad radi trajnog odlaganja na deponiju „Rančevo“.

Zahtev za ovu uslugu možete popuniti otvaranjem online obrasca i unosom podatka o adresi, vremenu zadržavanja kontejnera i vrsti otpada koji se uklanja. Cena ove usluge se nalazi u padajućem meniju početne stranice našeg sajta i obuhvata zadržavanje kontejnera 24 sata na Vašoj lokaciji, transport i deponovanje navedenog otpada na deponiji „Rančevo“.

Odlaganje otpada na deponiju „RANČEVO“

Fizička i pravna lica mogu otpad nastao u domaćinstvima ili iz delatnosti, sopstvenim prevozom, transportovati na deponiju „Rančevo“. Za sve količine veće od 2 m³ usluga odlaganja se naplaćuju po zvaničnom cenovniku JKP. Otpad za koji se vizuelnim pregledom ne može utvrditi karakter i kategorija, odnosno njegova svojstva, neće se primati na deponiju.

Za odlaganje industrijskog i otpada sumnjivih svojstava, zaposleni na deponiji su u obavezi da od donosioca zahtevaju izveštaj o karakteru i kategoriji.

Svi pokušaji nekontrolisanog ili odlaganja opasnog otpada na deponiju „Rančevo“, biće sprečeni, a protiv izvršilaca će se podneti prijava nadležnoj inspekciji.

Gradska deponija komunalnog i neopasnog otpada „Rančevo“ je jedina zvanična deponija na teritoriji Grada Sombora i na ovom mestu se odlaže sav otpad koji se sakupi iz domaćinstava i privrednih subjekata iz Sombora i naseljenih mesta, javnih površina i saniranih divljih deponija.

Usluga sakupljanja, utovara i transporta otpada

JKP „Čistoća“ Sombor može na Vaš zahtev izvršiti uslugu mašinskog ili ručnog utovara otpada u kontejner ili transportno vozilo svojim radnim mašinama Bobcat (utovarivač), Skip (rokvokopač-utovarivač) ili podizanje tereta do 1,5 tone viljuškarom. U slučaju veće količine otpada (komunalni, građevinski, kabasti i dr), uslugu transporta možemo vršiti kamionima kiperima sa kapacitetom tovarnog sanduka 8 do 10 tona nosivosti.

Održavanje puteva u zimskom periodu (Čišćenje snega)

JKP „Čistoća“ sa sopstvenom mehanizacijom i u saradnji sa javnim preduzećima JKP „Zelenilom“ koje je nosilac delatnosti i JKP „Vodokanalom“ obavlja poslove održavanja ulica i puteva u zimskom periodu. Pročišćavanje ulica i puteva (uklanjanje snega i posipanje soli i rizle) se obavlja po nalozima štaba zimske službe i po prioritetima, radi bezbednog odvijanja saobraćaja i funkcionisanja preduzeća, ustanova i života u gradu i naseljenim mestima.

Pored spiska ulica navedenih u Planu zimske službe, JKP „Čistoća“ obavlja i pročišćavanje ulica koje nisu na navedenom spisku prioriteta, radi kontinuirane i pravovremene isporuke delatnosti sakupljanja i transporta otpada od korisnika usluga. Ovi poslovi se obavljaju u meri i obimu mogućeg kapaciteta mehanizacije i raspoložive radne snage.

Plan zimske službe za sezonu 2017/18. godina se objavljuje samo izvodno, radi obaveštavanja stanovništva i korisnika usluga JKP „Čistoće“ i pružanja informacija o obavezama i radu ove službe. Nepotrebno iz ovog Plana je izostavljeno.

Pored ulica navedenih u ovom Planu, JKP „Čistoća“ će sopstvenom mehanizacijom pročišćavati ulice za potrebe obavljanja depatnosti sakupljanja i transporta komunalnog otpada od svojih korinika.

II. OBAVEŠTENjE O STANjU NA PUTEVIMA

Tačno i blagovremeno izveštavanje javnosti o stanju i prohodnosti na opštinskim putevima, o kojima brine Gradski štab zimske službe sa Izvođačem vrši se svakodnevno.

Informacije se u slučaju smetnji na putevima dostavljaju:

• AMS (AMD“Magnet“ Sombor) na telefon 22-722 ili 1987,

• Policijska Uprava (PU) Sombor na telefon 025/412-099 ili 025/414-166,

• Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje na telefon 1985

Bravarski radovi i metalna galanterija

Odeljenje mašinskog održavanja, pored poslova za potrebe JKP vrši uslužnu izradu i popravku svih vrsta metalnih konstrukcija, standardne i vanstandardne kontejnere za razne vrste otpada i drugih roba, metalnu galanteriju za parkove, dečija igrališta i javne površine i druge bravarske poslove i proizvode za potrebe fizičkih i pravnih lica.

Za sve informacije koje nisu obuhvaćene ovim tekstom i ugovaranje kontinuiranih poslova, sva zainteresovana lica se mogu informisati putem telefona 025/514-226 lokal 110 i 111, ili neposredno u službi komercijale JKP „Čistoće“ Sombor ulica Rade Drakulića 12.

NAJNOVIJE VESTI

Saopštenje povodom “Meseca čistoće”

U okviru akcije Mesec Čistoće u gradu Somboru, koja je počela 27.03 a završila se 08.05.2023. godine, prikupljeno je, transportovano i na gradsku deponiju u Rančevu odloženo 10.786  kubnih metara...

opširnije