Почетна | Ванредне услуге

ВАНРЕДНЕ УСЛУГЕ

Изнајмљивање контејнера запремине 5 m³

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор врши изнајмљивање контејнера за сва правна и физичка лица на територији Града Сомбора у којима се на безбедан начин може транспортовати комунални, грађевински, кабасти и други неопасан отпад ради трајног одлагања на депонију „Ранчево“.

Захтев за ову услугу можете попунити отварањем online обрасца и уносом податка о адреси, времену задржавања контејнера и врсти отпада који се уклања. Цена ове услуге се налази у падајућем менију почетне странице нашег сајта и обухвата задржавање контејнера 24 сата на Вашој локацији, транспорт и депоновање наведеног отпада на депонији „Ранчево“.

Одлагање отпада на депонију „РАНЧЕВО“

Физичка и правна лица могу отпад настао у домаћинствима или из делатности, сопственим превозом, транспортовати на депонију „Ранчево“. За све количине веће од 2 м³ услуга одлагања се наплаћују по званичном ценовнику ЈКП. Отпад за који се визуелним прегледом не може утврдити карактер и категорија, односно његова својства, неће се примати на депонију.

За одлагање индустријског и отпада сумњивих својстава, запослени на депонији су у обавези да од доносиоца захтевају извештај о карактеру и категорији.

Сви покушаји неконтролисаног или одлагања опасног отпада на депонију „Ранчево“, биће спречени, а против извршилаца ће се поднети пријава надлежној инспекцији.

Градска депонија комуналног и неопасног отпада „Ранчево“ је једина званична депонија на територији Града Сомбора и на овом месту се одлаже сав отпад који се сакупи из домаћинстава и привредних субјеката из Сомбора и насељених места, јавних површина и санираних дивљих депонија.

Услуга сакупљања, утовара и транспорта отпада

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор може на Ваш захтев извршити услугу машинског или ручног утовара отпада у контејнер или транспортно возило својим радним машинама Бобцат (утоваривач), Скип (роквокопач-утоваривач) или подизање терета до 1,5 тоне виљушкаром. У случају веће количине отпада (комунални, грађевински, кабасти и др), услугу транспорта можемо вршити камионима киперима са капацитетом товарног сандука 8 до 10 тона носивости.

Одржавање путева у зимском периоду (Чишћење снега)

ЈКП „Чистоћа“ са сопственом механизацијом и у сарадњи са јавним предузећима ЈКП „Зеленилом“ које је носилац делатности и ЈКП „Водоканалом“ обавља послове одржавања улица и путева у зимском периоду. Прочишћавање улица и путева (уклањање снега и посипање соли и ризле) се обавља по налозима штаба зимске службе и по приоритетима, ради безбедног одвијања саобраћаја и функционисања предузећа, установа и живота у граду и насељеним местима.

Поред списка улица наведених у Плану зимске службе, ЈКП „Чистоћа“ обавља и прочишћавање улица које нису на наведеном списку приоритета, ради континуиране и правовремене испоруке делатности сакупљања и транспорта отпада од корисника услуга. Ови послови се обављају у мери и обиму могућег капацитета механизације и расположиве радне снаге.

План зимске службе за сезону 2017/18. година се објављује само изводно, ради обавештавања становништва и корисника услуга ЈКП „Чистоће“ и пружања информација о обавезама и раду ове службе. Непотребно из овог Плана је изостављено.

Поред улица наведених у овом Плану, ЈКП „Чистоћа“ ће сопственом механизацијом прочишћавати улице за потребе обављања депатности сакупљања и транспорта комуналног отпада од својих кориника.

ИИ. ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАЊУ НА ПУТЕВИМА

Тачно и благовремено извештавање јавности о стању и проходности на општинским путевима, о којима брине Градски штаб зимске службе са Извођачем врши се свакодневно.

Информације се у случају сметњи на путевима достављају:

• АМС (АМД“Магнет“ Сомбор) на телефон 22-722 или 1987,

• Полицијска Управа (ПУ) Сомбор на телефон 025/412-099 или 025/414-166,

• Центар за обавештавање и узбуњивање на телефон 1985

Браварски радови и метална галантерија

Одељење машинског одржавања, поред послова за потребе ЈКП врши услужну израду и поправку свих врста металних конструкција, стандардне и ванстандардне контејнере за разне врсте отпада и других роба, металну галантерију за паркове, дечија игралишта и јавне површине и друге браварске послове и производе за потребе физичких и правних лица.

За све информације које нису обухваћене овим текстом и уговарање континуираних послова, сва заинтересована лица се могу информисати путем телефона 025/514-226 локал 110 и 111, или непосредно у служби комерцијале ЈКП „Чистоће“ Сомбор улица Раде Дракулића 12.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Нерадни дани током празника

Обавештавамо вас да ЈКП "Чистоћа" Сомбор неће радити од среде 1.маја до понедељка 6.маја. Од 7. маја настављамо са радом редовно! Желимо вам срећне...

opširnije

Међународни дан планете Земље

Сваког 22.априла обележавамо Међународни дан планете Земље 🌍 Све већи ризици и многи изазови услед климатских промена и ситуација, попут суша, поплава, топлотних таласа, смањивања биоразноликости и...

opširnije

Удоми, не купуј

Позивамо све наше суграђане да посете Прихватилиште за напуштене псе и мачке и изаберу за себе једног верног пријатеља. Сви наши пси су чиповани,вакцинисани,очишћени од паразита и социјализовани,...

opširnije