Почетна | Ванредне услуге

ВАНРЕДНЕ УСЛУГЕ

Изнајмљивање контејнера запремине 5 m³

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор врши изнајмљивање контејнера за сва правна и физичка лица на територији Града Сомбора у којима се на безбедан начин може транспортовати комунални, грађевински, кабасти и други неопасан отпад ради трајног одлагања на депонију „Ранчево“.

Захтев за ову услугу можете попунити отварањем online обрасца и уносом податка о адреси, времену задржавања контејнера и врсти отпада који се уклања. Цена ове услуге се налази у падајућем менију почетне странице нашег сајта и обухвата задржавање контејнера 24 сата на Вашој локацији, транспорт и депоновање наведеног отпада на депонији „Ранчево“.

Одлагање отпада на депонију „РАНЧЕВО“

Физичка и правна лица могу отпад настао у домаћинствима или из делатности, сопственим превозом, транспортовати на депонију „Ранчево“. За све количине веће од 2 м³ услуга одлагања се наплаћују по званичном ценовнику ЈКП. Отпад за који се визуелним прегледом не може утврдити карактер и категорија, односно његова својства, неће се примати на депонију.

За одлагање индустријског и отпада сумњивих својстава, запослени на депонији су у обавези да од доносиоца захтевају извештај о карактеру и категорији.

Сви покушаји неконтролисаног или одлагања опасног отпада на депонију „Ранчево“, биће спречени, а против извршилаца ће се поднети пријава надлежној инспекцији.

Градска депонија комуналног и неопасног отпада „Ранчево“ је једина званична депонија на територији Града Сомбора и на овом месту се одлаже сав отпад који се сакупи из домаћинстава и привредних субјеката из Сомбора и насељених места, јавних површина и санираних дивљих депонија.

Услуга сакупљања, утовара и транспорта отпада

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор може на Ваш захтев извршити услугу машинског или ручног утовара отпада у контејнер или транспортно возило својим радним машинама Бобцат (утоваривач), Скип (роквокопач-утоваривач) или подизање терета до 1,5 тоне виљушкаром. У случају веће количине отпада (комунални, грађевински, кабасти и др), услугу транспорта можемо вршити камионима киперима са капацитетом товарног сандука 8 до 10 тона носивости.

Одржавање путева у зимском периоду (Чишћење снега)

ЈКП „Чистоћа“ са сопственом механизацијом и у сарадњи са јавним предузећима ЈКП „Зеленилом“ које је носилац делатности и ЈКП „Водоканалом“ обавља послове одржавања улица и путева у зимском периоду. Прочишћавање улица и путева (уклањање снега и посипање соли и ризле) се обавља по налозима штаба зимске службе и по приоритетима, ради безбедног одвијања саобраћаја и функционисања предузећа, установа и живота у граду и насељеним местима.

Поред списка улица наведених у Плану зимске службе, ЈКП „Чистоћа“ обавља и прочишћавање улица које нису на наведеном списку приоритета, ради континуиране и правовремене испоруке делатности сакупљања и транспорта отпада од корисника услуга. Ови послови се обављају у мери и обиму могућег капацитета механизације и расположиве радне снаге.

План зимске службе за сезону 2017/18. година се објављује само изводно, ради обавештавања становништва и корисника услуга ЈКП „Чистоће“ и пружања информација о обавезама и раду ове службе. Непотребно из овог Плана је изостављено.

Поред улица наведених у овом Плану, ЈКП „Чистоћа“ ће сопственом механизацијом прочишћавати улице за потребе обављања депатности сакупљања и транспорта комуналног отпада од својих кориника.

ИИ. ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАЊУ НА ПУТЕВИМА

Тачно и благовремено извештавање јавности о стању и проходности на општинским путевима, о којима брине Градски штаб зимске службе са Извођачем врши се свакодневно.

Информације се у случају сметњи на путевима достављају:

• АМС (АМД“Магнет“ Сомбор) на телефон 22-722 или 1987,

• Полицијска Управа (ПУ) Сомбор на телефон 025/412-099 или 025/414-166,

• Центар за обавештавање и узбуњивање на телефон 1985

Браварски радови и метална галантерија

Одељење машинског одржавања, поред послова за потребе ЈКП врши услужну израду и поправку свих врста металних конструкција, стандардне и ванстандардне контејнере за разне врсте отпада и других роба, металну галантерију за паркове, дечија игралишта и јавне површине и друге браварске послове и производе за потребе физичких и правних лица.

За све информације које нису обухваћене овим текстом и уговарање континуираних послова, сва заинтересована лица се могу информисати путем телефона 025/514-226 локал 110 и 111, или непосредно у служби комерцијале ЈКП „Чистоће“ Сомбор улица Раде Дракулића 12.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Чишћење Читаоничке улице

Радници ЈКП "Чистоћа" Сомбор  обављају различите задатке у вези са чишћењем и одржавањем јавног простора. Скупљање лишћа је део редовног јесењег одржавања и може се обављати мануелно или машински,...

opširnije

Удоми, не купуј

Позивамо све наше суграђане да посете Прихватилиште за напуштене животиње (псе и мачке) и изаберу за себе верног пријатеља. Прихватилиште се налази  на адреси Моношторски пут bb Радно време од 6 до...

opširnije