Почетна | О нама | Руководство

НАДЗОРНИ ОДБОР И РУКОВОДСТВО ЈКП “ЧИСТОЋА” СОМБОР

Проф. др Недељко Родић ЦВ

Проф. др Недељко Родић ЦВ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. Никола Кривокућа

Проф. Никола Кривокућа

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Маријета Малбаша

Маријета Малбаша

ЧЛАН НО ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Доц. др Драган Радојчић

Доц. др Драган Радојчић

ДИРЕКТОР

Телефон: 025/415-788, локал 200
Прочитајте ЦВ

Тања Алавања Јојић

Тања Алавања Јојић

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Телефон: 062/880-37-16
Локал 228
Е-маил: tanja.alavanja@cistoca.co.rs

Синиша Ковачевић

Синиша Ковачевић

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Телефон: 025/415-788, локал 225
Прочитајте ЦВ

Владислав Живановић

Владислав Живановић

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

Телефон: 025/415-788

Љубица Буловић

Љубица Буловић

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

Телефон:025/ 415-788, локал 229

Наташа Тербец

Наташа Тербец

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Тел: 415-788, локал 220
Вања Влашкалић

Вања Влашкалић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОБЛАСТ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Телефон: 025/5414-226

Ана Сечујски

Ана Сечујски

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 025/451-788, локал 227