Početna | O nama | Org. struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA

I. RJ UPRAVA

Rukovodilac: Siniša Kovačević , Adresa: Rade Drakulića 12, Sombor, Tel: 415-788, lokal 110

 1/1/1 Opšti sektor
Rukovodilac: Slađana Laličić
Tel: 415-788, lokal 128
Mob:063/549-007

e-mail opsti@cistoca.co.rs

1/2 Finansijski sektor

Rukovodilac: Ljubica Bulović 
Tel: 415-788, lokal 102
Mob: 063/548-726
1/2/2 Odeljenje komercijalnih poslova
Rukovodilac sektora: dilp.ecc Zdravko Sogić
Tel: 415-788, lokal 111
Mob: 063/548-604
1/3 Sektor javnih nabavki
Rukovodilac Sektora: Nataša Terbec
Tel 415-788, lok 104
mob: 063/111-5967

1/1/2Odeljenje unutrašnje kontrole i bezbednosti
Šef odeljenja: Milan Miskin
Staparski put bb, Sombor
Tel: 025/5414-226
Mob: 063/540-930

1/2/1 Odeljenje racunovodstvo i knjigovodstvo
Sef odeljenja: Nataša Čepić
Tel: 415-788 lokal 103

1/2/3 Odeljenje naplate
Rukovodilac: Mićo Trisić
Tel: 415-788, lokal 118
Mob: 063/548-854
 e-mail naplatna@cistoca.co.rs

Sektor za planiranje, razvoj i investicije
Rukovodilac sektora: Marijeta Malbaša
Tel: 415-788, lok 116
Mob: 063 1123464

II. RJ HIGIJENA

Rukovodilac:  Srđan Terzić, Tel: 025/5414-226, Mob: 063/548-897
Email: higijena@cistoca.co.rs

2/1 Odeljenje sakupljanja i transporta otpada
Delatnost: poslovi sakupljnja komunalnog otpada, saniranje divljih deponija, organizovanje meseca čistoće u gradu i naseljenim mestima, pražnjenje septičkih jama transport kabastog i građevinskog otpada i drugi poslovi.

2/3 Odeljenje javne higijene
Delatnost: održavanje čistoće površina javne namene po usvojenom Programu rada, pražnjenje kanti za otpatke; čiscenje snega; pranje i polivanje kolovoza.
Poslovođa: Ivan Kolompar
Kosovska 8, Sombor
Mob: 063/548-608

2/5 Odeljenje zoohigijene
Delatnost: hvatanje pasa i mačaka lutalica, vođenje propisnih evidencija zoohigijenske službe, smeštaj, ishrana i briga o zdrastvenom stanju uhvaćenih životinja i prikupljanje uginulih životinja sa javnih povrsina.
Danijela Stanko
Bezdanski put bb, Sombor (ulaz sa Monoštorskog puta) 

2/2 Odeljenje deponovanje otpada
Delatnost: poslovi planskog i organizovanog deponovanja otpada, vođenje evidencije o odloženom otpadu, kontrola i evidencije ulazaka i izlazaka pravnih i fizičkih lica u kompleks deponije.
Deponija “Rancevo”
Poslovodja: Dejan Brbaklić
Mob: 069/763-476

2/4 Odeljenje za selekciju otpada (Reciklažni centar)
Delatnost: sakupljanje, otkup, selekcija, baliranje i prodaja ambalažnog otpada (plastika, papir, karton, limenke…)

Poslovođa odeljenja:
Aleksandar Peić
Mob 063/111-46-40

2/6 Odeljenje higijene

Delatnost: iznamljivanje kontejnera od 5m3, iznamljivanje mobilnih  pokretnih toaleta, iznaljivanje specijalnog vozila za odvoženje tečnog fekalnog i drugog otpada.

Poslovođa odeljenja:

Dragoslav Matijević

Mob 064/541-66-50

III. ODRŽAVANJE

Rukovodilac: /, Adresa: Staparski put bb, Sombor, Tel: 5475-287

3/1 Odeljenje tehničkog održavanja
Delatnost: popravka i servisirnje motornih vozila, radnih mašina i opreme; registracija motornih vozila; kontrola dnevne tehničke ispravnosti vozila i radnih mašina; izdavanje putnih naloga; poslovi magacina rezervnih delova.
Poslovođa: Nemanja Zagorac
Tel: 5475-287 Mob: 063/548-942
Email: nemanja.zagorac@cistoca.co.rs

3/2 Odeljenje mašinskog održavanja
Delatnost: proizvodnja i popravka kontejnera, posuda za otpad i kanti za otpatke; bravarsko zavarivački poslovi; metalostrugarski poslovi i izrada razne metalne galanterije.
Poslovodja: Ivan Lehota
Tel: 5475-287 Mob: 063/548-763