Početna | Reciklažni centar

RECIKLAŽNI CENTAR

Reciklažni centar u Somboru pušten je u rad 28. juna 2012. godine i predstavlja istinski korak u unapređenju upravljanja otpadom u gradu Somboru. U RC se ne vrši prerada već selekcija, odnosno, razvrstavanje različitih vrsta otpada i njegovo pakovanje. Kapacitet postrojenja je 9 tona otpada dnevno.

Vrednost investicije za izgradnju Reciklažnog centra je iznosila 45 miliona dinara, ae finansiralo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja preko Fonda za zaštitu životne sredine.

U somborskom Reciklažnom centru se otkupljuje PET ambalaža,plastične gajbe, plastične stolice, burad, folija, papir, karton, staklo i tetrapak.

Građani treba da obaveste službu JKP Čistoća Sombor o postojanju određene vrste i količine otpada, radnim danima od 7 do 14 časova putem telefona 025/5414-226 iil 063/111-52-95 i da odluče da li će ga sami dopremiti u RC, ili će po njega doći naše vozilo i preuzme ga od vlasnika ili generatora. Ako građani odluče sami da donesu otpad, isti se meri i isplaćuje po važećem cenovniku. Terenska služba JKP Čistoće Sombor odlazi po reciklažne sirovine samo ako su u pitanju veće količine, preporučljivo je preko 200 i više kg. U tom slučaju se pravi ponuda o otkupu sekundarnih sirovina kako za pravna tako i za fizička lica.

Reciklažni centar se nalazi na Staparskom putu bb, radno vreme je od ponedeljka do petka od 7 do 14 časova.

NAJNOVIJE VESTI

Saopštenje povodom “Meseca čistoće”

U okviru akcije Mesec Čistoće u gradu Somboru, koja je počela 27.03 a završila se 08.05.2023. godine, prikupljeno je, transportovano i na gradsku deponiju u Rančevu odloženo 10.786  kubnih metara...

opširnije