Почетна | Асортиман Металац

Контејнер за комунални отпад 1.100l

Израђен од црног лима дебљине 1,25 mm са 4 покретна точкића Ø 200 mm за манипулацију у свим правцима. Стандардизован за пражњење у комунална возила са хватачима контејнера, заштићен темељном, а завршна боја по избору корисника. На страницама метална ојачања као заштита од оштећења. Конструкција израђена од Л профила, а лим повезан пиковањем.

Цена: НА УПИТ

Посуда за комунални отпад 240l

Намењена за одлагање чврстог комуналног отпада код индивидуалних корисника. Посуда је израђена од црног лима дебљине 1,25 mm, конструкција од Л профила, пикована за лим. Поседује два фиксирана точкића Ø 200 mm за лакшу манипулацију и хватач за подизање на комунално возило.

Цена: НА УПИТ

Затворени контејнер 5 m³

Контејнер је намењен за одлагање чврстог комуналног отпада, димензија 3×1,58×1,3 м. Конструкција израђена од Л профила са пуним варовима, а странице и поклопац пиковано, од црног лима дебљине 1,25 mm. Отвори обострано, шублер систем. Хватачи за утовар на комунално возило стандардизовани. Истовар са задње стране шарка систем.

Цена: НА УПИТ

Отворени тешки контејнер m³

Намењен је за сакупљање и транспорт расутог, кабастог, грађевинског и другог отпада. Конструкција је зрађена од челичних профила, а странице и дно од црног лима дебљине 3-4 mm. Контејнер је заштићен темељном и завршном бојом по избору наручиоца

Цена: НА УПИТ

Граничник за грање и лишће

Посуде су намењене за одлагање углавном биоразградивог кабастог отпада (грањевина, откос траве, лишће и сл) димензија 1,2x1x1 м без дна. Конструкција израђена од Л профила и грифованог плетива.
Димензије и завршна боја могу бити и другачије по захтеву купца.

Цена: НА УПИТ

Контејнер за ПЕТ амбалажу 1.5 m³

Намењен за селекционисано сакупљање ПЕТ амбалаже, и Алуминијумских лименки. Поставља се на јавну површину и друге просторе по захтеву клијената. Израђен од профилних цеви и грифованог плетива, заштићен основном и темељном бојом. У комплету посуде је џамбо врећа запремине 1,5 м³

Цена: НА УПИТ

Клупа парковска

Клупа је намењена за коришћење у отвореном и затвореном простору. Странице израђене од сивог лива, 6 летви по избору (јеловина, јасен, буква) импрегнација и заштита летава лак филмом, причвршћење за странице са по два турбан шрафа ради стабилности. Дужина клупе 1,8 м.

Цена: НА УПИТ

Клупа за отворени простор

Намењена за фиксно постављање на јавном простору, паркови, баште, гробља…Клупа је димензија 1 м, израђена од кутијастих профила, повезана флахом ради чврстине. Седиште и наслон се састоји од 5 летава, а врста дрвета по избору.

Цена: НА УПИТ

Љуљашка

Намењен за дечија игралишта, дворишта вртића и слични простор за децу узраста до 14 година. Димензије дужина 3,15 м, ширина 1,5 , а висина од коте тла 2,43 м. Конструкција и саставни елементи испитани од стране Института за безбедност и превентивни инжењеринг – Нови Сад. Радници на извођењу радова поседују лиценцу.

Цена: НА УПИТ

Клацкалице

Намењена за дечија игралишта, дворишта вртића и сл. Димензије дужина 3 м, ширина 0,25 , а висина од коте тла 0,5 м. Клацкалица је намењена за децу узраста до 14 година. Конструкција и саставни елементи испитани од стране Института за безбедност и превентивни инжењеринг – Нови Сад. Радници на извођењу радова поседују лиценцу.

Цена: НА УПИТ

Контејнер жичани за секундарне сировине 5 м³ отворени

Намењен за одлагање амбалажног отпада (папир, картон, ПЕТ) и њихов транспорт специјалним возилима – подизачима. Израђен је од челичних профила, а странице су од истега.

Цена: НА УПИТ

Посуда за отпад самостојећа – са бетонском стопом

Намењена за одлагање чврстог отпада мањих димензија поставља се – фиксира анкерисањем у подлогу на отвореном простору – јавној површини. Димензије: корпа запремине 40 литара, висина 0,8 м. Израђена од флаха и грифованог плетива, префарбана темељном и завршном бојом

Цена: НА УПИТ