Početna | Javne nabavke | Javne nabavke 2016

JAVNE NABAVKE 2016

JN MV 19/2016 – Server sa softverom
Datum: 07.09.2016.
JN MV 17/2016 – Građevinski materijal – Galanterija
Datum: 07.06.2016.
JN MV 13/2016 – Održavanje Panteon ERP programa
Datum: 11.05.2016.
JN MV 14/2016 – Lična zaštitna oprema
Datum: 11.05.2016.
JN MV 10/2016 – Pneumatici
Datum: 18.04.2016.
JN MV 11/2016 – Veterinarske usluge
Datum: 14.04.2016.
JN MV 12/2016 – Ulja, maziva i antifriz
Datum: 07.04.2016.
JN MV 08/2016 – Raznošenje računa
Datum: 29.03.2016.

JN MV 07/2016 – Usluga obezbeđenja
Datum: 25.03.2016.

JN MV 05/2016 Ulja, maziva i antifriz
Datum: 14.03.2016.

JN MV 06/2016 – Metalna galanterija
Datum: 14.03.2016.

JN MV 03/2016 – Hrana za pse
Datum: 29.02.2016.

JN OP 02/2016 – Poslovi na održavanju javnih površina i objekata
Datum: 24.02.2016.

JN MV 02/2016 – Kancelarijski materijal
Datum: 23.02.2016.

JN OP 01/2016 – Nabavka pogonskog goriva
Datum: 09.02.2016.