Prodaja vozila putem prikupljanja ponuda

07.03.2023.

Број: 01-02/50
Датум: 01. 03. 2023.
Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор оглашава продају расходованих возила. Продаја ће се извршити на
следећи начин:

ПРОДАЈА ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Рок за достављање писаних понуда је 10.03.2023. године (петак) до 12 часова на адресу ЈКП “Чистоћа” Сомбор –
25000 Сомбор, Раде Дракулића 12, лично у затвореним ковертама или путем поште. Отварање приспелих понуда
извршиће се 10.03.2023. у 12,15 часова пред комисијом и заинтересованим понуђачима.
Продаја следећих половних моторних возила се врши у виђеном стању без права на накнадну рекламацију:
1. JUGO FLORIDA; број шасије VX1103A0000052337; број мотора 160A1000-1399814; година производње 2006;
нерегистрован, почетна цена 59.000,00 динара;
2. JUGO FLORIDA; број шасије VX1103A0000052391; број мотора 128А6.0640095001; година производње 2007;
нерегистрован, почетна цена 47.000,00 динара;
3. КАMION 12-13- аутосмећар надоградња, некомплетан, нерегистрован, почетна цена –
100.000,00 динара.
4. “PEUGEOT PARTNER”, год. производње 2006., рег. ознаке SO 063 AV , бр. шасије VF3GCWJYB96235474,
бр. мотора PSAWY10DXFZ6079211 – почетна цена 270.000,00 динара;
5. “ŠKODA SUPERB”, год. производње 2011., рег. ознаке SO 033 ЕF, бр. шасије ТМBAF63Т9б9043231, бр. мотора
CFG114414, 1968 ццм – почетна цена 998.000,00 динара;
6. “ZASTAVA SKALA POLY”, год. производње 2004., рег. ознаке SO 008 ON, бр. шасије WX1128A0001301916, бр.
мотора 128A0641587181, 1116 ццм – почетна цена 118.000,00 динара;
7. “TAM 75 T-5 BE”, год. производње 1983. бр. шасије 820006669, бр. мотора Y698J31077, 3860 ццм –
почетна цена 493.000,00 динара;
8. “FAP 1621”, год. производње 1994. бр. шасије FAP162148RBD117023, бр. мотора OM3799805015800, 11040 ццм –
почетна цена 200.000,00 динара;
Понуда физичког лица садржи:
1. Име и презиме са именом једног од родитеља;
2. Фотокопија или очитана лична карта;
3. Контакт телефон;
4. Понуђени износ за свако возило појединачно
Пријава правног лица или предузетника садржи:
1. Назив правног лица, ПИБ и матични број;
2. Доказ о законском заступнику правног лица;
3. Фотокопија извода из АПР;
4. Број ЛК овлашћеног лица
5. Понуђени износ за свако возило појединачно
Понуде са доказима и назнаком “продаја возила“ доставити лично или путем поште на адресу ЈКП „Чистоћа”, Сомбор,
Раде Дракулића 12, 25000 Сомбор најкасније до 12,00 часова дана 10.03.2023. године.
Понуђена цена не може бити нижа од почетне цене.
Достављене понуде су коначне и на дан отварања се само рангирају, тако што се прихвата највећа понуда.
Уколико понуде имају исти износ, прихвата се она која је пре пристигла.
Понуђачи, уз идентификацију могу присустовати отварању понуда, на дан 10.03. у 12,15 у просториjaма ЈКП
“Чистоћа” Сомбор, Раде Дракулића 12.

Изабрани понуђач по записнику Комисије закључује купопродајни уговор са ЈКП „Чистоћа“ Сомбор по којем је
дужан да изврши уплату понуђене цене у року од 3 дана од дана закључења уговора, након чега преузима
возило.
Купац сноси трошкове преноса власништва.
Средства која се продају могу се видети радним даном од 07.03. до 10.03. 2023. године у времену од 9 до 12 часова на
локацији ЈКП “Чистоћа” Сомбор – машинска радионица, 25000 Сомбор, Стапарски пут бб .
Остале информације могу се добити на тел.:
025/ 415-788, лок. 111, контакт особа Здравко Согић.

NAJNOVIJE VESTI

Светски дан заштите животне средине

Очување животне средине је горућа тема у последњих неколико деценија због све већих еколошких катастрофа са којим се човечанство суочава.Управо из тог разлога Генерална скупштина Уједињених нација...

opširnije

Нерадни дани током празника

Обавештавамо вас да ЈКП "Чистоћа" Сомбор неће радити од среде 1.маја до понедељка 6.маја. Од 7. маја настављамо са радом редовно! Желимо вам срећне...

opširnije

Међународни дан планете Земље

Сваког 22.априла обележавамо Међународни дан планете Земље 🌍 Све већи ризици и многи изазови услед климатских промена и ситуација, попут суша, поплава, топлотних таласа, смањивања биоразноликости и...

opširnije