Licitacija vozila

15.06.2022.

Dana 24.06.2022. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama JKP “Čistoća” – Mašinska radionica, Staparski put bb vršiće se prodaja javnim usmenim nadmetanjem-licitacijom u viđenom stanju  polovnih motornih vozila:

1. JUGO FLORIDA; broj šasije VX1103A0000052337;  broj motora 160A1000-1399814; godina proizvodnje 2006; registrovan, početna cena 118.000,00 dinara;
2. JUGO FLORIDA; broj šasije VX1103A0000052391;  broj motora 128A6.0640095001; godina proizvodnje 2007; neregistrovan, početna cena 94.000,00 dinara;
3. KAMION Fap-mercedes 12-13-autosmećar nadogradnja, nekompletan, neregistrovan, početna cena – 200.000,00 dinara.

Vozila se prodaju po principu “viđeno-kupljeno“ i neće biti primane reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.

Pravo učešća imaju poslovno sposobna fizička lica, pravna lica i preduzetnici uplatom iznosa od 10% početne vrednosti sredstva koje se licitira, na tekući račun preduzeća broj 205-506230-30 NLB Komercijalna banka, uz pismenu prijavu za učešće u javnom nadmetanju.

Prijava fizičkog lica sadrži:

1. Ime i prezime sa imenom jednog od roditelja;
2. Foto kopija ili očitana lična karta;
3. Kontakt telefon;
4. Dokaz o uplati depozita uz navođenje rednog broja sredstva za koje se uplata vrši;
5. Broj računa za vraćanje depozita;
Prijava pravnog lica ili preduzetnika sadrži:

1. Naziv pravnog lica, PIB i matični broj;
2. Dokaz o zakonskom zastupniku pravnog lica;
3. Fotokopija izvoda iz APR;
4. Posebno ovlašćenje za zastupanje na licitaciji;
5. Dokaz o uplati  depozita uz navođenja rednog broja sredstva za koje se uplata vrši;
6. Broj računa za vraćanje depozita.

Prijave sa dokazima i naznakom “za licitaciju“ dostaviti na adresu JKP „Čistoća”, Rade Drakulića 12, 25000 Sombor najkasnije do 10,00 časova dana 22.06.2022. godine.

Licitacioni korak u nadmetanju za vozila pod rednim brojem 1,2 i 3 iznosi 1000,00 dinara.

Kupac je učesnik licitacije-lice koje je ponudilo najveći iznos i koje je u roku uplatilo izlicitiranu vrednost uvećanu za iznos PDV-a i preuzelo izlicitirano sredstvo.

Kupac je dužan da najkasnije do 28.06.2022. godine izvrši uplatu izlicitirane vrednosti uvećanu za  iznos  20% PDV-a i o tome obavesti prodavca sa dokazom –potvrdom banke o izvršenoj uplati na tekući račun prodavca i nakon toga preuzima vozila.

Kupac snosi troškove prenosa vlasništva.

Smatra se da je kupac odustao od kupovine ako o tome izričito pismenim putem izvesti prodavca, ako u utvrđenom roku ne izvrši isplatu izlicitirane vrednosti.

Ukoliko kupac odustane od kupovine prodavac zadržava depozit, a kupac gubi pravo da ponovo učestvuje na javnoj prodaji istog vozila.

Sredstva koja se prodaju mogu se videti radnim danom od 20. do 22. juna 2022.godine u vremenu od 9 do 12 časova na lokaciji JKP “Čistoća” – mašinska radionica, Sombor, Staparski put bb i na sam dan licitacije.

Ostale informacije u vezi sa ovom licitacijom mogu se dobiti na tel.: 025/ 415-788, kontakt osoba Zdravko Sogić.

NAJNOVIJE VESTI

Светски дан заштите животне средине

Очување животне средине је горућа тема у последњих неколико деценија због све већих еколошких катастрофа са којим се човечанство суочава.Управо из тог разлога Генерална скупштина Уједињених нација...

opširnije

Нерадни дани током празника

Обавештавамо вас да ЈКП "Чистоћа" Сомбор неће радити од среде 1.маја до понедељка 6.маја. Од 7. маја настављамо са радом редовно! Желимо вам срећне...

opširnije

Међународни дан планете Земље

Сваког 22.априла обележавамо Међународни дан планете Земље 🌍 Све већи ризици и многи изазови услед климатских промена и ситуација, попут суша, поплава, топлотних таласа, смањивања биоразноликости и...

opširnije