Sprovedena akcija čišćenja divljih deponija na Selenči

26.08.2021.

Zaposleni Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” su juče, mimo predviđenih aktivnosti, sproveli akciju uklanjanja nepropisno odloženog otpada na Selenči, na više lokacija. Tom prilikom sakupljeno je oko 30 m3 otpada.

Ovim putem apelujemo na sve građane da prijave komunalnoj miliciji nesavesne pojedince, koji kabasti i drugi otpad odlažu pored kontejnera i time stvaraju divlje deponije.

Podsećamo građane i predsednike skupštine stanara da kontejner za kabasti otpad mogu da iznajme pozivom na broj 025/415-788, lokal 114.

NAJNOVIJE VESTI