Raspored rada u akciji Mesec čistoće 2021

17.03.2021.

U okviru akcije “Mesec čistoće 2021.” otpad će se prikupljati sa javnih površina, ispred stambenih objekata.

Otpad je potrebno odložiti na mesto koje je pristupačno za manipulisanje radnim mašinama. Nije dozvoljeno odlaganje otpada u šančeve, na saobraćajnice kao ni pokraj bandera ili saobraćajnih znakova.

Prikupljeni otpad dozvoljeno je na javnu površinu odložiti najranije 24 časa pre termina odvoza, određenog rasporedom. Nepoštovanje ovih mera biće strogo sankcionisano od strane komunalne inspekcije koja će tokom akcije vršiti pojačan nadzor.

Pomenuta akcija je besplatna za sve građane, a dozvoljeno je odlaganje kabastog, biorazgradivog, baštenskog i manjih količina građevinskog otpada.

 

NAPOMENE:
1. U akciji „Mesec čistoće“ odnosiće se sav otpad od uređenja javnih površina
ispred objekata, i otpad iz dvorišta: kabasti, biorazgradivi, baštenski i manje
količine građevinskog otpada.
2. Akcijom je obuhvaćeno 350 ulica
3. Otpad se od svih učesnika akcije odnosi besplatno.
4. U toku akcije će se izvršiti saniranje divljih deponija koje se nalaze u datim
ulicama
5. Svi učesnici akcije su dužni da najranije 24 časa pre termina predviđenog
rasporedom, pripreme i iznesu ispred objekata stanovanja sav otpad i
pridržavaju se datog rasporeda.
6. Prilikom odlaganja otpada neophodno je da učesnici akcije vode računa o
mogućnosti pristupa i manipulacije radnim mašinama sa otpadom
pripremljenim za prikupljanje i transport. Zabranjeno je odlaganje otpada u
šančeve, uz bandere, kao i na javne saobraćajnice i pešačke staze.

Preuzmite kompletan raspored ovde

NAJNOVIJE VESTI