Apel građanima da ne ostavljaju građevinski materijal pored kontejnera

17.03.2021.

Ranije smo pisali o tome da iznajmljujemo posebne kontejnere koji su namenjeni baš za odlaganje građevinskog materijala i drugog grubog otpada, međutim neki naši sugrađani svoj šut i građu ostavljaju pored redovnih kontejnera za odlaganje otpada.

Ovom prilikom ponovo apelujemo na sve naše sugrađane da to ne čine. U slučaju potrebe odlaganja građevinskog materijala, šuta, građe, možete da nas kontaktirate i dogovorićemo na koji način to može da se reši, a da pritom ne ugrožavate svoju prirodnu okolinu i čistoću grada.

NAJNOVIJE VESTI