Uklonjena još jedna divlja deponija

19.12.2020.

Građani Sombora u velikoj većini vode računa o tome gde odlažu otpad. Međutim, postoje i oni nesavesni građani koji otpad odlažu na mesta koja nisu predviđena za odlaganje otpada. Tako se stvaraju divlje deponije.

Radnici JKP Čistoće su juče uklonili jednu takvu deponiju. Naš grad je čist, a takav će i ostati ako svi građani budu vodili računa o odlaganju otpada na za to predviđena mesta.

Ovom prilikom apelujemo na građane da otpad ne odlažu na divlje deponije, već u kontejnere koji se nalaze svuda po gradu.

NAJNOVIJE VESTI