Odluka UO JKP “Čistoća” Sombor o oslobađanju od obaveze plaćanja usluge iznošenja otpada

23.12.2011.

UO JKP “Čistoća” Sombor na svojoj sednici održanoj dana 16.12.2011. godine doneo je:

ODLUKU

Odluka UO JKP o oslobađanju od obaveze plaćanja usluge iznošenja otpada od 08.12.2008. sa izmenama i dopunama od 17.09.2009. i 25.02.2010. menja se i glasi:

ODLUKA

Od obaveze plaćanja usluga iznošenja otpada oslobađaju se građani i to:

1. Primaoci stalne socijalne pomoći

– Zahtev podnosi vlasnik stana ili kuće, primalac stalne socijalne pomoći ili njegov punomoćnik.

– Punomoćnik je dužan da uz zahtev priloži i punomoć overenu od strane nadležnog državnog organa.

– Uz zahtev za oslobađanje obaveze plaćanja usluga iznošenja otpada podnosi se potvrda Centra za socijalni rad kojom se potvrđuje da je vlasnik stana ili kuće primalac stalne socijalne pomoći.

2. Vlasnici stana ili kuće koje niko ne koristi najmanje šest meseci uzastopno u toku godine

– Zahtev za oslobađanje se podnosi za prethodni period (unazad) od najmanje 6 meseci uzastopno. Zahtev se može podneti najranije u julu tekuće godine, a najkasnije u januaru naredne godine.

– Zahtev za oslobađanje obaveze plaćanja usluga iznošenja otpada može podneti samo vlasnik stana ili punomoćnik.

– Punomoćnik je dužan da uz zahtev priloži i punomoć overenu od strane nadležnog državnog organa.

– Uz zahtev za oslobađanje podnosi se:

  • Računi za struju za period za koji se zahtev podnosi ili analitička kartica potrošača, overena od EPS iz koje se vidi da u periodu za koji se zahtev podnosi, potrošnja struje u stanu ili kući nije bila veća od 40 KW mesečno.

3. Opšti uslovi za oslobađanje obaveze plaćanja usluga iznošenja otpada:

  • Da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze prema JKP “Čistoća” Sombor, za period koji prethodi periodu za koji se podnosi zahtev za oslobađanje.
  • Oslobađanje od obaveze plaćanja vrši se za period unapred za primaoce stalne socijalne pomoći (ne fakturišu se usluge), a unazad (storniranjem računa) za vlasnike stana koji se ne koristi u periodu dužem od šest meseci u toku kalendarske godine.
  • Zahtev i izjava podnose se na obrazcima sačinjenim od strane Naplatne službe JKP. (Obrazci su besplatni i mogu se preuzeti lično u naplatnoj službi ili putem interneta sa adrese www.cistoca.co.rs)
  • Na osnovu zahteva sa kompletnom i validnom dokumentacijom, JKP “Čistoća” i podnosilac zahteva zaključuju Sporazum o oslobađanju od obaveze plaćanja usluga iznošenja otpada.

                                                                                    Predsednik UO JKP

                                                                                       Saša Torlaković

NAJNOVIJE VESTI

Нерадни дани током празника

Обавештавамо вас да ЈКП "Чистоћа" Сомбор неће радити од среде 1.маја до понедељка 6.маја. Од 7. маја настављамо са радом редовно! Желимо вам срећне...

opširnije

Међународни дан планете Земље

Сваког 22.априла обележавамо Међународни дан планете Земље 🌍 Све већи ризици и многи изазови услед климатских промена и ситуација, попут суша, поплава, топлотних таласа, смањивања биоразноликости и...

opširnije

Удоми, не купуј

Позивамо све наше суграђане да посете Прихватилиште за напуштене псе и мачке и изаберу за себе једног верног пријатеља. Сви наши пси су чиповани,вакцинисани,очишћени од паразита и социјализовани,...

opširnije