Apel korisnicima usluga JKP

28.11.2011.

JKP “Čistoća” Sombor poziva građane i pravna lica – korisnike naših usluga, da izmire svoja dugovanja za iznošenje komunalnog otpada.

S obzirom na to da je stupio na snagu novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji propisuje nove uslove naplate duga – nepovoljnije u odnosu na prethodni zakon, zbog toga što ne postoji mogućnost odlaganja izvršenja – ubuduće neće biti moguće sklapati sporazume o uplati duga na rate, nakon podnošenja tužbe, odnosno, predloga za izvršenje.

Zbog toga upućujemo poziv dužnicima da se obrate Naplatnoj službi JKP “Čistoća” ( ulica Rade Drakulića 12, tel. 25-788), radi izmirenja duga, odnosno, sklapanja sporazuma o uplati duga na rate – pre no što pristupimo utuženju!

Blagovremenim izmirenjem obaveza prema JKP “Čistoća”, izbeći ćete nepotrebne sudske i ostale troškove.

JKP “Čistoća” zahvaljuje svim korisnicima naših usluga koji na vreme izvršavaju svoje obaveze, čime doprinose uređenju, čistoći i lepoti našeg grada i daljem kvalitetnom funkcionisanju komunalnih službi.

NAJNOVIJE VESTI