Redovne usluge

Reciklažni centar
Reciklažni centar u u sklopu JKP "Čistoće" Sombor, pušten je u rad 28. juna 2012. godine i predstavlja istinski korak u unapređenju upravljanja otpadom u gradu Somboru. U RC se ne vrši prerada već separacija, odnosno, razvrstavanje različitih vrsta otpada i njegovo pakovanje. Projektovani kapacitet postrojenja je separacija i pakovanje 9 tona otpada dnevno.

U Reciklažnom centru se selektuje ambalažni otpad, (PET, mešana plastika, folija, papir i karton, alu folije i ambalažno staklo.

Građani treba da obaveste nadležnu službu JKP "Čistoća" Sombor o postojanju određene vrste i količine otpada, radnim danima od 7 do 14 časova putem telefona 025/5414-226 ili 063/549-886 i informisati se o uslovima dopreme u RC.Za dovoženje reciklažnog otpada građani dobijaju određenju finansijsku nadoknadu po važećem cenovniku, a ukoliko se otpad preuzima kod građana nadoknada se ne isplaćuje.

Redovno iznošenje otpada

JKP Čistoća Sombor svakoga dana sakuplja komunalni otpad iz različitih vrsta posuda, kanti i kontejnera koji se nalaze širom grada i u naseljenim mestima, u individualnom i kolektivnom tipu domaćinstava, kao i u objektima male privrede.Dinamika odvoza je jednom nedeljno, a kod kolektivnog tipa i češće, u zavisnosti od popunjenosti posuda.

Informacije na telefon 415-788

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft