Почетна | Питања

Питање

Тема: Улично осветљење

ПИТАЊЕ: Пријављум да не ради улично осветљење у Грује Дедића испред бројава 8,10,12,14,16,12а,14а и 16а. Да ли је могуће поправити ове светиљке како би оне служиле сврси?ОДГОВОР: Улично осветљење није више у надлежности ЈКП “Чистоће” Сомбор. Јавну расвету је преузело ЈКП “Зеленило” Сомбор. Ово вам је контакт телефон пословође за јавне расвете, Александар Каралић 063 111 54 09 који ће вам дати све неопходне информације.

Тема: Како решити дуг ако се прима социјална помоћ

ПИТАЊЕ: Како да решим дуг, када имам социјалну помоћ (на решењу пише 11 400) а од тога живимо ја (болесна) и незапослени син? Да ли постоји могућност да запослите сина да отплати дуг?
ОДГОВОР: 1) ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011) у поглављу “Субвенционисање одређених категорија корисника комуналних услуга” у члану 29 утврђено је следеће:

“Јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију.

Јединица локалне самоуправе је дужна да достави списак тих корисника комуналне услуге вршиоцу комуналне делатности, као и да надокнади субвенционирани део цене вршиоцу комуналне делатности. Логично је предпоставити да ће грађани захтеве подносити одређеном органу локалне самоуправе, који ће након решавања појединачних захтева, комуналним предузећима достављати списак лица који плаћају субвенционисану цену или је уопште не плаћају у случају да је за ту категорију утврђена субвенција у износу од 100%.

Уговором о поверавању може се предвидети субвенционирани износ цене за одређене категорије корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.”

Сходно напред наведеном субвенционисање одређених категорија корисника комуналних услуга је у надлежности локалне самоуправе, а не јавних предузећа која пружају комунанле услуге. Локална самоуправа одлуку о субвенционисању одређених категорија корисника још није донела, а колико је нама познато доношење ове одлуке планира се другој половини ове године и то након усвајања ребаланса буџета Града Сомбора, којим треба да се утврде средства за ове намене, јер их до сада није било у буџету. Овом одлуком ће се регулисату категорије корисника и висина субвенције за сваку категорију.

2)Заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средстава, у смислу члана 27е став 35. ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13 – у даљем тексту: Закон) уређено је УРЕДБОМ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2013 и 21/2014). Наведеним законом забрањено је запошљавање у јавним предузеђима осим у случајевима и по процедури утврђеној Овом уредбом, тако да не постоји могућност да запослимо вашег сина да отплати дуг.

Тема: Куповина канте за отпатке

ПИТАЊЕ: Под којим условима се може купити канта за отпатке од 120л и да ли може да се плаћа на рате преко рачуна за комуналне услуге или мора у кешу?

ОДГОВОР: ЈКП Цистоћа Сомбор више не продаје пластичне канте. Тренутно производимо по наруџби металне канте од 110 л и цена је 7.200,00 динара. Плаћање не иде на рате него у готовини.

Тема: Пријава неисправности јавне расвете

ПИТАЊЕ: Поштовани,4 уличне бандере немају уличну расвету и то једна за другом у улици Томе Роксандића од броја 18 па до 26, мркли је мрак прошле недеље је две ноћи за редом обијена једна кућа у том низу. Да ли постоји могућност да се реши проблем?

ОДГОВОР: Поштована, ЈКП Цистоћа не ради више јавну равету, то је сада преузело ЈКП Зеленило. Ул. Раде Дракулића бр. 12.

Тема: Пренос рачуна

ПИТАЊЕ: Поштовани-а, рачун за изношење смећа се води на име мог покојног деде (М. В.), а пре неколико дана ми је бака преписала кућу, па бих желео да све регулишем и пребацим на моје име. Интересује ме шта ми је све потребно?

ОДГОВОР: Поштовани, потребно је да донесете на увид оригинал Уговора о преносу права власништва (својине) или Решење о укњижби на ваше име, у Наплатну службу ЈКП Чистоћа Сомбор, Ул. Раде Дракулића бр. 12.

Тема: Смеће око контејнера

ПИТАЊЕ: Учестале су појаве да поједини грађани претурају по контејнерима. Након тога, неки од њих остављају велике количине отпада поред контејнера. Како то спречити и шта се ради са отпадом ван контејнера?

ОДГОВОР: Служба јавне хигијене у граду обавља се на јавним површинама које су одређене планом и програмом радова.Осим осталог, део радника се ангажује на одржавању хигијене око посуда за одлагање комуналног одпада код стамбених зграда. Смеће ван посуда није нова појава и са овим проблемом се радници „Чистоће“ сусрећу већ дуже време. Констатација која се наводи је тачна, а због тога трпимо сви: „Чистоћа”, која има веће трошкове, а уредни и савесни грађани због бахатих појединаца. Сведоци смо да поједини грађани претурају по посудама тражећи секундарне сировине или нешто друго. Међутим, уколико то чине нарушавајући јавни ред и загађујући животну средину, онда то спада у комунални прекршај, па се у тој области треба тражити одговор и решење овог проблема.ЈКП „Чистоћа“ није надлежна да интервенише према овим особама, али добронамерно упозороње није на одмет. Сомбор је ипак наш град, а животна средина која нас окружују само је једна.дмах испод жиро рачун

Тема: Плаћање рачуна

ПИТАЊЕ: Постовани, хтео бих електронски да уплатим рацуне за земљисте и смеце. Молим Вас да ми укратко објасните како то да изведем (ста је потребно уписати у поља сврха дознаке и позив на број – код плацања телефона у ово поље се уноси број рацуна). Такође ме занима да ли једном трансакцијом могу обавити обе уплате или је неопходно ове уплате раздвајати? Постоји ли неки једноставан нацин да проверим да ли је уплата исправно просла?

ОДГОВОР: Када уплаћујете електронски уплату рачуна за земљиште и смеће потребно је да тачно упишете податке са рачуна које сте добили на кућну адресу. Значи: Име и презиме на кога се води рачун,адреса и место, број рачуна. Позив на број уписујете потрошачки број који је јединствен за сваког корисника и налази се одмах испод жиро рачуна

Тема: Ауто отпад и депоније

ПИТАЊЕ: Стално се води полемика о депонијама а ста урадити са ауто отпадом на мање од километар од центра града. комунална инспекција није вец 6 година у стању апсолутно ниста да уради а немам коме другом да се обратим. Ради се о ауто отпаду драгиц у улици св. милетица 91а који сву своју делатност обавља на јавној зеленој поврсини уз то је и потпуно затрпао канал за odvoђење атмосферских вода. Када ваши људи косе траву није ми јасно како то обављају или можда само обиђу и тиме реше ствар. Молим вас за помоћ јер то представља ругло, верујем да вам је већ добро познат овај проблем посто сам се вец обрацала и вама али као и код других институција није uraђено апсолутно ништа, осим пребацивања одговорности. Молим Вас бар да ми одговорите има ли шансе да се икада ишта уради по том питању или да се обраћам неком из покрајине пошто МИ Сомборци то не сматрамо битним, очигледно. Хвала!

ОДГОВОР: Пошто фирма како кажете свој отпад депонује на зеленој површини, а у обавези је да простор где одлазе свој отпад огради и избетонира, постоји основа за излазак инспекције на терен и предузимање одређених мера. Покушајте да се обратите Републицкој инспкцији за заштиту ж.с. и просторног планирања са дописом путем факса или телефоном. Поготово сто је тренутно акција “Очистимо Србију” па мислим да ће то узети као један од приоритета.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Светски дан заштите животне средине

Очување животне средине је горућа тема у последњих неколико деценија због све већих еколошких катастрофа са којим се човечанство суочава.Управо из тог разлога Генерална скупштина Уједињених нација...

opširnije

Нерадни дани током празника

Обавештавамо вас да ЈКП "Чистоћа" Сомбор неће радити од среде 1.маја до понедељка 6.маја. Од 7. маја настављамо са радом редовно! Желимо вам срећне...

opširnije

Међународни дан планете Земље

Сваког 22.априла обележавамо Међународни дан планете Земље 🌍 Све већи ризици и многи изазови услед климатских промена и ситуација, попут суша, поплава, топлотних таласа, смањивања биоразноликости и...

opširnije