Početna | Javne nabavke | Javne nabavke 2017

JAVNE NABAVKE 2017

JN MV 22/2017 – Rovokopač (kombinirka) sa hidrostatičkim pogonom
Datum: 09.11.2017.
JN MV 21/2017 – Usluga ustupanja ljudskih resursa
Datum: 13.10.2017.
JN MV 20/2017 – Usluga sortiranja neopasnog otpada
Datum: 04.10.2017.
JN MV 19/2017 – Materijal za izgradnju puteva
Datum: 29.06.2017.
JN MV 18/2017 – Usluga održavanja opreme i vozila
Datum: 28.06.2017.
JN MV 17/2017 – ulja, maziva i antifriz
Datum: 07.06.2017.
JN MV 16/2017 – Materijal za izgradnju puteva
Datum: 31.05.2017.
JN MV 15/2017 – Usluga održavanja Panteon ERP programa
Datum: 19.05.2017.
JN MV 14/2017 – Ulja,maziva i antifriz
Datum: 17.05.2017.
JN MV 11/2017 – Ulja,maziva i antifriz
Datum: 28.04.2017.
JN MV 12/2017 – Pneumatici
Datum: 24.04.2017.
JN MV 10/2017 – Hrana za pse
Datum: 21.03.2017.
JN MV 09/2017 – Usluga obezbeđenja
Datum: 08.03.2017.
JN MV – Veterinarske usluge
Datum: 02.03.2017.
JN MV 05/2017 – Hrana za pse
Datum: 24.02.2017.
JN MV 04/2017 – Usluga distribucije informatora i letaka
Datum: 10.02.2017.
JN OP 02/2017 – Poslovi na održavanju javnih površina i objekata
Datum: 08.02.2017.
JN MV 02/2017 – Metalna galanterija
Datum: 03.02.2017.