Radne jedinice, sektori i odeljenja

vd Direktor JKP "Čistoće" Sombor Duško Sekulić

Tehnički direktor Vladislav Živanović

Finansijski direktor Ljubica Bulović

Pomoćnici direktora

- za poslove transporta i higijene Zorica Iđuški

- za pravne poslove Ana Sečujski

I. RJ UPRAVA
Rukovodilac: Siniša Kovačević 
Rade Drakulića 12, Sombor
Tel: 415-788, lokal 110

 1/1 Opšti sektor
Rukovodilac: Emil Liscević
Tel: 415-788, lokal 128
Mob:063/549-007
E-mail opsti@cistoca.co.rs

1/2 Finansijski sektor
Tel: 415-788, lokal 102
Mob: 063/548-726

1/2/A Odeljenje racunovodstva
Sef odeljenja: Nataša Čepić
Tel: 415-788 lokal 103
 
1/2/B Odeljenje knjigovodstva
Materijalni knjigovođa:
Vladimirka Janjatović
Tel: 415-788, lokal 103
Mob: 063/381-008

1/3 Sektor naplate
Rukovodilac: Mićo Trisić
Tel: 415-788, lokal 118
Mob: 063/548-854
E-mail naplatna@cistoca.co.rs
 
1/4 Sektor komercijalnih poslova
dilp.ecc Zdravko Sogić
Tel: 415-788, lokal 111
Mob: 063/548-604
 
Sektor za planiranje, razvoj i investicije
sci Andrija Penzeš
Tel: 415-788, lok 116
Mob: 063/381-006

1/5 Odeljenje unutrašnje kontrole i bezbednosti
Šef odeljenja: Milan Miskin
Staparski put bb, Sombor
Tel: 025/5414-226
Mob: 063/540-930

II. RJ HIGIJENA
Rukovodilac: Srđan Terzić
Tel: 025/5414-226
Mob: 063/548-897
Email: higijena@cistoca.co.rs

2/1 Odeljenje sakupljanja i transporta otpada
Delatnost: poslovi sakupljnja komunalnog otpada, saniranje divljih deponija, organizovanje meseca čistoće u gradu i naseljenim mestima, pražnjenje septičkih jama transport kabastog i građevinskog otpada i drugi poslovi.

 
2/2 Odeljenje deponovanje otpada
Delatnost: poslovi planskog i organizovanog deponovanja otpada, vođenje evidencije o odloženom otpadu, kontrola i evidencije ulazaka i izlazaka pravnih i fizičkih lica u kompleks deponije.

Deponija "Rancevo"
Poslovodja: Branko Čubrilo
Mob: 063/305-381

2/3 Odeljenje javne higijene
Delatnost: održavanje čistoće površina javne namene po usvojenom Programu rada, pražnjenje kanti za otpatke; čiscenje snega; pranje i polivanje kolovoza.
Poslovođa: Ivan kolompar
Kosovska 8, Sombor
Mob: 063/548-608

2/4 Odeljenje za selekciju otpada (Reciklažni centar)
Delatnost: sakupljanje, otkup, selekcija, baliranje i prodaja ambalažnog otpada (plastika, papir, karton, limenke...)
Vanja Vlaškalić
Mob: 063/549886
Tel: 5414-226

2/5 Odeljenje zoohigijene
Delatnost: hvatanje pasa i mačaka lutalica, vođenje propisnih evidencija zoohigijenske službe, smeštaj, ishrana i briga o zdrastvenom stanju uhvaćenih životinja i prikupljanje uginulih životinja sa javnih povrsina.
Danijela Stanko
Bezdanski put bb, Sombor (ulaz sa Monoštorskog puta) 
Tel:
Mob: 063/1125-751

III. : RJ ODRŽAVANJE
Rukovodilac radne jedinice
dil.ecc Nikola Pajić
Mob: 063/354-9016
Staparski put bb, Sombor
Tel: 5475-287

3/1 Odeljenje tehničkog održavanja
Delatnost: popravka i servisirnje motornih vozila, radnih mašina i opreme; registracija motornih vozila; kontrola dnevne tehničke ispravnosti vozila i radnih mašina; izdavanje putnih naloga; poslovi magacina rezervnih delova.
Poslovođa: Nemanja Zagorac
Tel: 5475-287
Mob: 063/548-942
Email: nemanja.zagorac@cistoca.co.rs

3/2 Odeljenje mašinskog održavanja
Delatnost: proizvodnja i popravka kontejnera, posuda za otpad i kanti za otpatke; bravarsko zavarivački poslovi; metalostrugarski poslovi i izrada razne metalne galanterije.
Poslovodja: Ivan Lehota
Tel: 5475-287
Mob: 063/548-763

 

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft