Címoldal | Kapcsolatba lépni

Kapcsolatba lépni

Primedbe

Vaše primedbe, kritike, sugestije, predloge i komentare možete nam poslati elektronskom poštom popunjavanjem obrasca u odeljku kontaktirajte nas.

Reklamacije

Reklamacije neispravnih računa možete ostvariti samo fiksnim telefonom na broj: 0800220025. Svi pozivi na navedeni broj telefon

TELEFONI

Telefonska centrala uprave:
025/415-788,  025/420-079, 025/422-099

Mobilni telefon u portirnici uprave:
063/548-748

Blagajna u upravi (centralna) lokal 114

Blagajna Selenča
   025/5440-101

– Telefonska centrala mašinske radionice:
025/5414-226,  025/5413-644, 025/5415-287

Mobilni telefon portirnice mašinske radionice:
  036/548-732

Zoohigijenska služba:
063/1199-625

EMAIL

Zvanična elektronska adresa JKP “Čistoće” Sombor je office@cistoca.co.rs

ADRESA

Prijem pisanih pošiljki se može obaviti na adresu: JKP “Čistoća” Sombor, Rade Drakulića 12 25101 Sombor

Kontakt forma

9 + 2 =