Izveštaji

Izmene i dopune Statuta JKP Čistoća Sombor 

izmene i dopune Statuta JKP Čistoća Sombor

 

Tabela na osnovu člana 8. uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 

 

Rešenje Skupštine grada o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "Čistoća" Sombor 

 

Program poslovanja za 2021. godinu

 

 Program poslovanja za 2020. godinu:

  1. Program poslovanja za 2020. godinu 

  2. Prve izmene programa poslovanja za 2020. godinu 

 

Izveštaji za 2020. godinu

1. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanjaza period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

2. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.04.2020. do 30.06.2020. godine

3.  Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.07.2020. do 30.09.2020. godine 

 

 Izveštaji za 2018. godinu:

 1. Izveštaj nezavisnog revizora JKP "Čistoća" Sombor za 2018. godinu

 2. Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu

 3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

 

Odluka o osnivanju JKP "Čistoće" Sombor iz 2017. god

Statut JKP "Čistoće" Sombor oktobar 2017. god

Informator JKP "Čistoće" Sombor oktobar 2018.

Pravilnik o bližiem uređivanju postupka JN

 

Program poslovanja za 2019. godinu

1. Program poslovanja za 2019. god   

2. Prve izmene programa poslovanja za 2019. godinu

 

Izveštaji za 2019. godinu 

Finansijski izveštaj samišljenjem revizora za 2019. godinu

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu

Izvestaj za i kvartal 2019. god. 

Izveštaj za II kvartal 2019. godine

Izveštaj za III kvartal 2019. godine 

Izveštaj za IV kvartal 2019. godine 

 

 Program poslovanja "JKP "Čistoće" Sombor za 2018. god

1. Izmene programa poslovanja za 2018. godinu

2. Izmene programa poslovanja 2018. godine 

 

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki 2020

Plan javnih nabavki 2018 

Izveštaj za I kvartal 2018 

Izveštaj za  I -IV kvartal 2018

Izveštaj za III kvartal 2018 

Izveštaj o realizaciji poslovanja za period I - XII 2018. 

 

Program poslovanja "JKP "Čistoće" za 2017  

Izveštaj ovlašćenog revizora za 2017

l Kvartalni finansijski izveštaj 2017

ll Kvartalni finansijski izveštaj 2017.

III Kvartalni finansijski izveštaj 2017

 

Plan JN 2017

Prve izmene plana JN 2017 

 

Izveštaj ovlašćenog revizora za 2016

 l kvartalni finansijski izveštaj 2016.

ll kvartalni finansijski izvestaj 2016.

III kvartalni finansijski izveštaj 2016.

IV kvartalni finansijski izveštaj 2016. 

 

I kvartalni finansijski izveštaj 2015

II kvartalni finansijski izveštaj 2015 

lll kvartalni finansijski izveštaj 2015

lV kvartalni finansijski izveštaj 2015  

FInansijski izveštaj sa mišljenjem revizora 2015

 

IZveštaj nezavisnog revizora za 2014 

 

Izveštaj o radu JKP 2018

Izvestaj o radu JKP 2017 

Izveštaj o radu JKP 2016

Izveštaj o radu JKP 2015 

Izveštaj o radu JKP 2014

 

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft