Upravljanje otpadnim uljima Otpadna ulja su sva mineralna, ili sintetička ulja i maziva, koja su neuprotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena. To su hidraulična, motorna, turbinska ulja, ili druga maziva, tečnosti za izolaciju ili prenos toplotne energije, ostala mineralna i sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulja – vode i emulzije. Tokom korišćenja, ova ulja su podrvgnuta mnogobrojnim fizičko – hemijskim procesima, a kao posledica toga, dolazi do promene sastava usled razlaganja, oksidacije, infiltracije različitim nečistoćama, mikroorganizama i sl. Ulje sadrži veliki broj aditiva i mnogobrojna istraživanja ukazuju na njihovu nespornu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Objavljeno: 16.01.2018.

Staklo je homogena amorfna, izotropna, providna, čvrsta i krta materija u metastabilnom stanju nastala hlađenjem i zagrevanjem. Sadrži najčešće silicijumski pesak, sodu, okside alkalnih metala i krečnjak i potpunoje biološki nekativno. Najosnovnika podela ovog materijala izvršena je prema nameni na ambalažno (boce, tegle i drugi proizvodi za pakovanje) i ravno staklo (prozorska okna, ogledala i sl).

Objavljeno: 21.12.2017.

Objavljeno: 21.06.2017.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft