RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

MESEC ČISTOĆE 2019.

program rada na odvoženju otpada sa javnih površina u akciji MESEC ČISTOĆA 2019. godine

Udomi ne kupuj 2 Kampanja prihvatilišta zoohigijenske službe JKP "Čistoće"

Objavljeno: 20.09.2018.

Udomi ne kupuj 1 Kampanja Prihvatilišta zoohigijenske službe JKP "Čistoće" Sombor

Objavljeno: 20.09.2018.

Prodaja polovnih vozila JKP "Čistoća" Sombor putem svoje internet stranice i u Somorskim novinama oglašava prodaju polovnih i tehnički ispravnih vozila za kojima je u obavljanju poslovnih i službenih zatadataka prestala potreba. Kompletan tekst i fotografije vozila mogu se pogledati u nastavku teksta u PDF formatu

Objavljeno: 07.09.2018.

Akcija “Udomi – ne kupuj” je pokrenuta od strane Prihvatilišta pasa, JKP “Čistoće“Sombor, a u funkciji je bržeg pronalaska dobrih ljudi, ljubitelja životinja koji imaju želju i nameru da udome psa iz prihvatilišta. Udomljavanjem se oslobađa mesto za nove pse koji se trenutno u velikom broju nalaze na ulicama grada i naseljenih mesta. Ovoj akciji se pridružile medijske kuće SO info i Novi Radio Sombor, a očekujemo dobru saradnju i sa ostalim medijima i sredstvima javnog informisanja. Na fb stranici JKP „Čistoće“ se takođe objavljuju informacije o aktivnostima ove službe, a beležimo svakodnevno povećava broj članova stranice.

Objavljeno: 05.09.2018.

KONTINUITET DOBRE SARADNJE -  Prezentacija rada JKP i poseta Reciklažnom Centru Aktivnosti koje JKP „Čistoća“ Sombor sprovodi u ovogodišnjoj kampanji „RECIKLAŽA NIJE BLAMAŽA“, između ostalog, porazumevaju neposrednu komunikaciju sa subjektima koji mogu uticati na uspešnost navedene kampanje, a to su svakako sekretari seoskih i gradskih Mesnih Zajednica. U tom cilju je sa svim sekretarima Mesnih Zajednica 21. 06. 2018. godine održana prezentacija delatnosti i rada Javnog Komunalnog preduzeća i obilazak Reciklažnog centra Grada Sombora.

Objavljeno: 27.06.2018

Naša ovogodišnja kampanja „Reciklaža nije blamaža“ otpočela je krajem aprila ove godine, i sada se već može reći da su početni rezultati veoma ohrabrujući. O trendu povećanja količina sakupljenog i prerađenog ambalažnog otpada ukazuje i sumarni rezultat dosadašnjeg rada Reciklažnog Centra JKP „Čistoće“ Sombor, u kojem se ovaj otpad dodatno selektuje, balira i predaje ovlašćenim reciklerima.

Objavljeno: 06.06.2018.

Kampanja „Reciklaža nije blamaža“ Nedavno urađena analiza merenja količina i morfološkog sastava komunalnog otpada koji se generiše u Somboru i naseljenim mestima - zimska analiza (u celosti je objavljena na stranicama našeg sajta), pokazje svu opravdanost pokretanja kampanje „Reciklaža nije blamaža“.

Objavljeno: 27.04.2018.

ANALIZA KOLIČINA I SASTAVA KOMUNALNOG OTPADA Šta se nalazi u komunalnom otpadu koji stanovnici Grada Sombora generišu? Koji su odnosi generisanih količina prema tipu stanovanja? Koliko bi se reciklažnih materija moglo izdvojiti iz ovog otpada? Koliko otpada dnevno stvara jedan prosečan stanovnik i koje količine se odlažu na deponiju? Sve su ovo pitanja na koje smo tražili odgovore, kroz analizu morfološkog sastava komunalnog otpada sa teritorije Grada Sombora i merenje generisanih količina koja je urađena prema „Pravilniku o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave“ (Sl. Glasnik RS br. 61/2010).

Objavljeno: 11.04.2018.

Promena rasporeda „Meseca čistoće“ Akcija sakupljanja, transporta i deponovanja nestandardnog i kabastog otpada pomerena je za nedelju dana i otpočeće 03. aprila, prema već poznatom rasporedu od ulice Apatisnki put i drugih koje se na nju nastavljaju. Razlog pomeranja je odluka rukovodstva JKP „Čistoće“ uslovljena lošim vremenskim prilikama koje nisu omogućile da se u akciju uključe svi zainteresovani korisnici. Drugi razlog je angažovanje dela vozila JKP u radu zimske službe jer je period permanencije u odnosu na ustaljeni rok (15. mart), produžen do 26. marta. Verujemo da je ovo pomeranje roka početka akcije u interesu naših korisnika, a radnici i tehnička operativa JKP „Čistoće“ će kao i do sada svoim radom i angažovanjem, nadamo se opravdati poverenje stanovnika Sombora i naseljenih mesta. U prilogu novi raspored akcije „Meseca čistoće“

Objavljeno: 27.03.2018.

55 godina „MESECA ČISTOĆE“ JKP „Čistoća“ i ove godine u saradnji sa Gradom Somborom organizuje već tradicionalni „Mesec čistoće“ za sve korisnike usluga, odnosno sve stanovnika na teritoriji Grada Sombora (grad i naseljena mesta). Ova dobra praksa sakupljanja kabastog i nestandardnog otpada iz domaćinstava počela je davne 1963. godine, o čemu su „Somborske novine“ zabeležile:

Objavljeno: 15.03.2018.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft