RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

MESEC ČISTOĆE 2019.

program rada na odvoženju otpada sa javnih površina u akciji MESEC ČISTOĆA 2019. godine

Prihvatilište JKP „Ćistoće Akcije udomljavanje pasa postale su praksa rada prihvatilišta, ali sa istim intezitetom apelujemo na naše sugradjane, vlasnike kućnih ljubimacima da se prema njima ophode humano, jer i to su živa bića. Opšte je poznato da pas bez vlasnika predstavlja problem za Grad i naseljena mesta u bezbednosnom, sociološkom i finansijskom smislu. Većina pasa u našem prihvatilištu su imali vlasnika, a zašto su ih se isti odrekli, na to pitanje samo oni (nesavesni vlasnici) mogu dati odgovor, ako uopšte i postoji. Iz tog razloga nastojimo da objavama na našem sajtu, lokalnim medijima i društvenim mrežama promenimo sliku o ovom problemu, ali i našem prihvatilištu.

Objavljeno: 14.12.2018.

Udomi ne kupuj 9 Nastavlja se akcija udomljavanja pasa iz prihvatilišta službe zoohigijene JKP "Čistoće"

Objavljeno: 14.12.2018.

udomi ne kupuj 8 Evo još jednog lepog psa za udomljavanje.

Objavljeno: 30.11.2018.

Anketa korisnika usluga JKP „Čistoće“ Preduzeće je dužno da jednom godišnje sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga. U vezi sa tim JKP „Čistoća“ Sombor će u prvoj polovini novembra, preko inkasanata u Gradu i naseljenim mestima, sprovesti anketu na reprezentativnom uzorku ispitanika, kako bi se utvrdilo zadovoljstvo korisnika, uslugama koje JKP „Čistoća“ Sombor obavlja.

Objavljeno: 07.11.2018.

RASPORED SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA Na dan državnog praznika „Dan primirja u I svetskom ratu, (ponedeljak 12. novembar), služba za sakupljanje i transport otpada neće raditi.

Objavljeno: 07.11.2018.

Udimi ne kupuj 7 JKP "Čistoća" Sombor nastavlja sa akcijom udomljavanja pasa bez vlasnika u svom prihvatilištu na Monoštorskom putu. Podatke o pisma možete pogledati u detaljima ove vesti.

Objavljeno: 06.11.2018.

Školski čas za ekološke teme Dobra saradnja Srednje Ekonomske Škole i JKP „Čistoće“ nastavljena je i kroz aktivnosti kampanje „Reciklaža nije blamaža“, koju je preduzeće ove godine pokrenulo u gradu i naseljenim mestima. Cilj kampanje je motivisati što veći broja sugrađana na selekciju, sakupljanje i predaju ambalažnog otpada i sekundarnih sirovina u Reciklažni Centar JKP „Čistoće“.

Objavljeno: 17.10.2018.

Eko predavanja kampanje Jedna od aktivnosti kampanje „Reciklaža nije blamaža“ je i niz predavanja po osnovnim i srednjim školama u Somboru i naseljenim mestima. Prvo od takvih edukativnih i motivacionih prezentacija održana je u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ u Somboru, a planirano je da se ovakvi motivacioni časovi održe u Gimnaziji „Veljko Petrović“, OŠ „Dositej Obradović“, školi „Vuk Karadžić“ „Srednjoj ekonomskoj školi“ u Somboru i OŠ „Nikola Tesla“ u Kljajićevu.

Objavljeno: 05.10.2018.

Udomi ne kupuj 6 Kampanja JKP "Ćistoće" i Prihvatilišta za pse na Monoštorskom putu

Objavljeno: 02.10.2018.

Udomi ne kopuj 5 Kampanja JKP "Čistoće" Sombor - Prihvatilište za pse na Monoštosrkom putu

Objavljeno: 02.10.2018.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft