Vanredne usluge

Vanredno iznošenje otpada

Pored redovnog nedeljnog odvoza kućnog otpada JKP, "Čistoća" vrši i vanredno odnošenje otpada. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu iznajmiti kontejner za otpad veličine 5m3, pozivom na telefon 025/5414-226.

Deponovanje otpadnog materijala
Upravljanje gradskom deponijom "Rančevo" obavlja JKP "Čistoća" Sombor, a u naseljenim mestima gde postoje deponije, upravljanje i održavanje je u nadležnosti mesne zajednice.

Na deponiju "Rančevo" odnosno, na deponiju naseljenog emsta, otpad pored JKP Čistoća mogu donositi i građani, preduzeća i druga pravna lica.

Troškovi održavanja deponije obračunavaju se posebno kroz mesečne račune korisnika. Za otpad koji neposredno na deponiju odlažu fizička lica, ne obračunavaju se naknade, a za pravna lice, obračunavaju se toškovi prema cenovniku JKP "Čistoće".

Na gradsku deponiju "Rančevo" pravna lica i preduzetnici mogu bez naknade odlagati inertan otpad koji služi kao pokrivka odloženog dnevnog komunalnog otpada.

Čišćenje snega
JKP "Čistoća" Sombor vrši čišćenje snega u periodu od 15. novembra do 15. marta zajedno sa JKP "Zelenilo" i JKP "Vodokanal" Sombor na gradskim saobraćajnicama i lokalnim putevima nad kojima nadležnost ima Grad Sombor, a na osnovu plana čišćenja i naloga gradskog štaba zimske službe.

Za potrebe obavljanja delatnosti prikupljanja kućnog komunalnog otpada, sopstvenom mehanizacijom vrši se pročišćavanje gradskih ulica mimo plana štaba ziske službe.

JKP "Čistoća" vrši uslugu čišćenja snega u privrednim objetima po pozivu i cenovniku preduzeća.
Metalac i mašinska radionica
JKP, "Čistoća" poseduje pogon za izradu kanti i kontejnera za odlaganje otpada. Kontejneri su metalni, standardizovani po važećim standardima i rade se po narudžbini preko komercijalne službe preduzeća, po cenama utvrđenim u cenovniku.

Mesec čistoće
Svake godine tokom aprila sprovodi se akcija MESEC ČISTOĆE u kojoj naše ekipe sa ulica grada odnose sav kabasti otpad koji građani ostave bez obzira na vrstu i kategoriju otpada. Akcija je za građane besplatna.

Mesec čistoće organizuje se u naseljenim mestima na osnovu odluke Saveta mesnih zajednica. Za stanovnike MZ ova usluga je besplatna, a troškovi ove akcije planiraju se u budžetima MZ.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft