Vanredne usluge

IZNAJMLJIVANJE KONTEJNERA ZAPREMINE 5 m³

JKP „Čistoća“ Sombor vrši iznajmljivanje kontejnera za sva pravna i fizička lica na teritoriji Grada Sombora u kojima se na bezbedan način može transportovati komunalni, građevinski, kabasti i drugi neopasan otpad radi trajnog odlaganja na deponiju „Rančevo“.

Zahtev za ovu uslugu možete popuniti otvaranjem online obrasca i unosom podatka o adresi, vremenu zadržavanja kontejnera i vrsti otpada koji se uklanja. Cena ove usluge se nalazi u padajućem meniju početne stranice našeg sajta i obuhvata zadržavanje kontejnera 24 sata na Vašoj lokaciji, transport i deponovanje navedenog otpada na deponiji „Rančevo“.

 

ODLAGANJE OTPADA NA DEPONIJU „RANČEVO“ 

Fizička i pravna lica mogu otpad nastao u domaćinstvima ili iz delatnosti, sopstvenim prevozom, transportovati na deponiju „Rančevo“. Za sve količine veće od 2 m³ usluga odlaganja se naplaćuju po zvaničnom cenovniku JKP. Otpad za koji se vizuelnim pregledom ne može utvrditi karakter i kategorija, odnosno njegova svojstva, neće se primati na deponiju.

Za odlaganje industrijskog i otpada sumnjivih svojstava, zaposleni na deponiji su u obavezi da od donosioca zahtevaju izveštaj o karakteru i kategoriji.

Svi pokušaji nekontrolisanog ili odlaganja opasnog otpada na deponiju „Rančevo“, biće sprečeni, a protiv izvršilaca će se podneti prijava nadležnoj inspekciji.

Gradska deponija komunalnog i neopasnog otpada „Rančevo“ je jedina zvanična deponija na teritoriji Grada Sombora i na ovom mestu se odlaže sav otpad koji se sakupi iz domaćinstava i privrednih subjekata iz Sombora i naseljenih mesta, javnih površina i saniranih divljih deponija.

 

USLUGA SAKUPLJANJA, UTOVARA I TRANSPORTA OTPADA

JKP „Čistoća“ Sombor može na Vaš zahtev izvršiti uslugu mašinskog ili ručnog utovara otpada u kontejner ili transportno vozilo svojim radnim mašinama Bobcat (utovarivač), Skip (rokvokopač-utovarivač) ili podizanje tereta do 1,5 tone viljuškarom. U slučaju veće količine otpada (komunalni, građevinski, kabasti i dr), uslugu transporta možemo vršiti kamionima kiperima sa kapacitetom tovarnog sanduka 8 do 10 tona nosivosti.

 

ODRŽAVANJE PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU (ČIŠĆENJE SNEGA)

JKP „Čistoća“ sa sopstvenom mehanizacijom i u saradnji sa javnim preduzećima JKP „Zelenilom“ koje je nosilac delatnosti i JKP „Vodokanalom“ obavlja poslove održavanja ulica i puteva u zimskom periodu. Pročišćavanje ulica i puteva (uklanjanje snega i posipanje soli i rizle) se obavlja po nalozima štaba zimske službe i po prioritetima, radi bezbednog odvijanja saobraćaja i funkcionisanja preduzeća, ustanova i života u gradu i naseljenim mestima.

Pored spiska ulica navedenih u Planu zimske službe, JKP „Čistoća“ obavlja i pročišćavanje ulica koje nisu na navedenom spisku prioriteta, radi kontinuirane i pravovremene isporuke delatnosti sakupljanja i transporta otpada od korisnika usluga. Ovi poslovi se obavljaju u meri i obimu mogućeg kapaciteta mehanizacije i raspoložive radne snage.

 

BRAVARSKI RADOVI I METALNA GALANTERIJA

Odeljenje mašinskog održavanja, pored poslova za potrebe JKP vrši uslužnu izradu i popravku svih vrsta metalnih konstrukcija, standardne i vanstandardne kontejnere za razne vrste otpada i drugih roba, metalnu galanteriju za parkove, dečija igrališta i javne površine i druge bravarske poslove i proizvode za potrebe fizičkih i pravnih lica.

Za sve informacije koje nisu obuhvaćene ovim tekstom i ugovaranje kontinuiranih poslova, sva zainteresovana lica se mogu informisati putem telefona 025/514-226 lokal 110 i 111, ili neposredno u službi komercijale JKP „Čistoće“ Sombor ulica Rade Drakulića 12.

 

IZVOD IZ PLANA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2017/18. GODINU 

Plan zimske službe za sezonu 2017/18. godina se objavljuje samo izvodno, radi obaveštavanja stanovništva i korisnika usluga JKP „Čistoće“ i pružanja informacija o obavezama i radu ove službe. Nepotrebno iz ovog Plana je izostavljeno.

Pored ulica navedenih u ovom Planu, JKP „Čistoća“ će sopstvenom mehanizacijom pročišćavati ulice za potrebe obavljanja depatnosti sakupljanja i transporta komunalnog otpada od svojih korinika.

II. OBAVEŠTENjE O STANjU NA PUTEVIMA

Tačno i blagovremeno izveštavanje javnosti o stanju i prohodnosti na opštinskim putevima, o kojima brine Gradski štab zimske službe sa Izvođačem vrši se svakodnevno.

Informacije se u slučaju smetnji na putevima dostavljaju:

• AMS (AMD“Magnet“ Sombor) na telefon 22-722 ili 1987,

• Policijska Uprava (PU) Sombor na telefon 025/412-099 ili 025/414-166,

• Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje na telefon 1985.

 

IV. SPISAK OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA U GRADU KOJI SU OBUHVAĆENI ZIMSKOM SLUŽBOM

Opštinski putevi i ulice u gradu na kojima se odvija linijski prevoz putnika su:

A./OPŠTINSKI PUTEVI:

1.Sombor-Gakovo-Rastina

2.Sombor-Čonoplja

3.Sombor-Bački Monoštor-Bezdan

4. Apatinski put-Bukovac (od državnog puta ΙΙA reda I B-107 do Bukovca)

5. Put Lugovo-Žarkovac (od državnog puta Ι reda Ι B-12)

6. Put za Bilić i Rančevo (od državnog puta Ι reda Ι B-12)

7. Put I B-12 - Prigrevica (od državnog puta Ι reda Ι B-12 do granice Grada Sombora)

8. Put Lugovo-Čičovi (od mosta kod Lugova,pored prevodnice, kroz Čičove do Granice Grada Sombora).

9. Put za Leniju salaše (od državnog puta ΙΙ reda Ι B-15)

10. Put Fabrika hrane-Gradina

11. Put za Milčić (od državnog puta Ι reda Ι B-12)

12.Stapar-Bački Brestovac (od državnog puta Ι reda Ι B-12 do granice Grada Sombora)

Ukupna dužina ovih puteva iznosi 85 km.

Ovi putevi moraju biti osposobljeni za saobraćaj najkasnije za 8 (osam) sati od početka intervencije.

B./ULICE U GRADU:

 I PRIORITET

1. Solunskih boraca,

2. Skopljanska,

3. Partizanska (do ul.M.Obilića)

4. Vojvođanska,

5. Karađorđeva,

6. Železnička,

7. Maksima Gorkog,

8. Dubrovačka (od Sonćanskog puta do ul.Maksima Gorkog)

9. Alekse Šantića,

10. Sonćanski put do ul. Dubrovačke,

11. Prvomajski bulevar,

12. Vladike Nikolaja,

13. Josifa Pančića,

14. Toze Markovića,

15. Belog goluba,

16. Arsenija Čarnojevića,

17. Kneza Miloša,

18. Vere Gucunje,

19. Miloša Obilića,

20. Fruškogorska,

21. Ilije Birčanina,

22. Monoštorska.

23. Venac Vojvode Radomira Putnika

24. Venac Vojvode Petra Bojovića

25. Venac Vojvode Stepe Stepanovića

26. Venac Vojvode Živojina Mišića

27. Staparski put (od Venca Stepe Stepanovića do obilaznice „Jug“)

28. Industrijski put (od „Jug3“ do Staparskog puta)

29. Apatinski put (od Venca Petra Bojovića do ul. Maksima Gorkog)

30. 21. Oktobra

31. Filipa Kljajića (od ul. 21. Oktobra do industrijskog puta)

32. Konjovićeva

33. Braće Miladinov (od Konjovićeve do obilaznice „Sever“)

34. XII Vojvođanske udarne brigade (od ul. Matije Gupca do Venca Petra Bojovića.)

35. Starine Novaka

Ukupna dužina ovih ulica u gradu je 27 km.

II PRIORITET

1. Vuka Karađića

2. Svetog Save

3. Prizrenska

4. Samka Radosavljevića

5. Prote Mateje Nenadovića

6. Slaviše Vajnera Čiče

7. Sončanski put

8. Stevana Mokranjca

9. Josićki put

10. Tome Roksandića

11. Šikarski put

12. Radoja Domanovića

13. Radišićeva

14. Sportska

15. Jugoslovenske Narodne Armije

16. Gruje Dedića

17. Milete Protića

18. Vase Pelagića

19. Svetozara Miletića

20. Branka Radičevića

21. Beogradska

22. Gundulićeva

23. Blagojevićeva

24. Kosovska

25. Batinska

Ukupna dužina ovih ulica je 10,5 km, a rade se nakon završetka radova na ulicama I prioriteta. Gradski štab zimske službe može izdati nalog Izvođaču da obavlja zimsku službu, odnosno da interveniše i na drugim opšinskim putevima i ulicama koji nisu obuhvaćeni ovim Planom.

Obilaznice „Sever“ i „Jug“, deo industrijskog puta od obilaznice „Jug3“ do ulice Filipa Kljajića i ulica Matije Gupca, novom prekategorizacijom puteva prelaze u kategoriju državnih puteva i u nadležnost JP „Puteva Srbije“ Beograd.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft