Javne nabavke

JN MV 22/2017 - Rovokopač (kombinirka) sa hidrostatičkim pogonom
Datum: 09.11.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.12.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora 24.11.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 09.11.2017.
 • Konkursna dokumentacija 09.11.2017.
 • JN MV 21/2017 - Usluga ustupanja ljudskih resursa
  Datum: 13.10.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.11.2017
 • Odluka o dodeli ugovora 31.10.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 13.10.2017.
 • Konkursna dokumentacija 13.10.2017.
 • JN MV 20/2017 - Usluga sortiranja neopasnog otpada
  Datum: 04.10.2017.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 16.11.2017
 • Odluka o obustavi postupka 09.11.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora 23.10.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 04.10.2017.
 • Konkursna dokumentacija 04.10.2017.
 • JN MV 19/2017 - Materijal za izgradnju puteva
  Datum: 29.06.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora 11.07.2017
 • Poziv za podnošenje ponuda 29.06.2017.
 • Konkursna dokumentacija 29.06.2017.
 • JN MV 18/2017 - Usluga održavanja opreme i vozila
  Datum: 28.06.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora 11.07.2017
 • Poziv za podnošenje ponuda 28.06.2017.
 • Konkursna dokumentacija 28.06.2017.
 • JN MV 17/2017 - ulja, maziva i antifriz
  Datum: 07.06.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora 22.06.2017
 • Konkursna dokumentacija 07.06.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 07.06.2017.
 • JN MV 16/2017 - Materijal za izgradnju puteva
  Datum: 31.05.2017.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 22.06.2017
 • Odluka o obustavi postupka 16.06.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 31.05.2017.
 • Konkursna dokumentacija 31.05.2017.
 • JN MV 15/2017 - Usluga održavanja Panteon ERP programa
  Datum: 19.05.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 2018 22.06.2018.
 • Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 21.06.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.06.2017.
 • Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 31.05.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 19.05.2017.
 • Konkursna dokumentacija 19.05.2017.
 • JN MV 14/2017 - Ulja,maziva i antifriz
  Datum: 17.05.2017.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 07.06.2017.
 • Odlluka o obustavi postupka 02.06.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 17.05.2017.
 • Konkursna dokumentacija 17.05.2017.
 • JN MV 13/2017 - Građevinski materijal
  Datum: 15.05.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 06.06.2017.
 • Obaveštenje o obustavi postupka, Partija 2 06.06.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 3 06.06.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 4 06.06.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 25.05.2017.
 • Odluka o obustavi postupka, Partija 2 25.05.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora - Partija 3 25.05.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora - Partija 4 25.05.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 15.05.2017.
 • Konkursna dokumentacija 15.05.2017.
 • JN OP 03/2017 - Rezervni delovi
  Datum: 11.05.2017.
 • Obaveštenje o raskidu ugovora, Partija 1 06.02.2018.
 • Obaveštenje o raskidu ugovora, Partija 3 06.02.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1,2 i 3 28.11.2017
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 1 07.11.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 2 07.11.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 3 07.11.2017.
 • Obaveštenje o zaštiti prava 14.08.2017
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 1 05.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 2 05.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 3 05.07.2017
 • Poziv za podnošenje ponuda 11.05.2017.
 • Konkursna dokumentacija 11.05.2017.
 • JN MV 11/2017 - Ulja,maziva i antifriz
  Datum: 28.04.2017.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 17.05.2017.
 • Odluka o obustavi postupka 10.05.2017.
 • Pitanja i odgovori 04.05.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 28.04.2017.
 • Konkursna dokumentacija 28.04.2017.
 • JN MV 12/2017 - Pneumatici
  Datum: 24.04.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora 11.05.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 24.04.2017.
 • Konkursna dokumentacija 24.04.2017.
 • JN MV 10/2017 - Hrana za pse
  Datum: 21.03.2017.
 • Obaveštenje o raskidu ugovora 15.01.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.04.2017.
 • Odluka o dodeli ugovora 07.04.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 21.03.2017.
 • Konkursna dokumentacija 21.03.2017.
 • JN MV 08/2017 - Usluga osiguranja
  Datum: 10.03.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 2018 god., Partija 1 11.04.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 2018 god., Partija 2 11.04.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 2018 god., Partija 3 11.04.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumom, Partija 2 20.04.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, Partija 3 20.04.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 20.04.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2 20.04.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 3 20.04.2017.
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, Partija 1 20.04.2017.
 • Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma - Partija 1 31.03.2017.
 • Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma - Partija 2 31.03.2017.
 • Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma - Partija 3 31.03.2017.
 • Poziv za podnošenje ponuda 10.03.2017.
 • Konkursna dokumentacija 10.03.2017.

 • © Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft