Javne nabavke

JN MV 24/2018 - Usluga iznajmljivanja mehanizacije sa vozačem
Datum: 20.08.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.08.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 29.08.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 20.08.2018.
 • Konkursna dokumentacija 20.08.2018.
 • JN MV 23/2018 - Adaptacija prostora na objektima mašinske radionice
  Datum: 13.08.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 i 2 31.08.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 1 24.08.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 2 24.08.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 13.08.2018.
 • Konkursna dokumentacija 13.08.2018.
 • JN MV 21/2018 - Sanacija krovova na objektima mašinske radionice
  Datum: 27.07.2018.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 08.08.2018.
 • Odluka o obustavi postupka 02.08.2018.
 • Izmena konkursne dokumentacije 31.07.2018.
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 31.07.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 27.07.2018.
 • Konkursna dokumentacija 27.07.2018.
 • JN MV 22/208 - Sanacija i adaptacija kancelarija u krugu mašinske radionice
  Datum: 27.07.2018.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 08.08.2018.
 • Odluka o obustavi postupka 02.08.2018.
 • Izmena konkursne dokumentacije 31.07.2018.
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 31.07.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 27.07.2018.
 • Konkursna dokumentacija 27.07.2018.
 • JN MV 20/2018 - Asfaltiranje i betoniranje platoa mašinske radionice
  Datum: 24.07.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.08.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 09.08.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 24.07.2018.
 • Konkursna dokumentacija 24.07.2018.
 • JN MV 19/2018 - Usluga tehničkog održavanja voznog parka
  Datum: 12.07.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2 25.09.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 16.08.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 5 15.08.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partije 3,4,6,7,8 10.08.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 30.07.2018.
 • Obaveštenje o produženju roka 22.07.2018
 • Poziv za podnošenje ponuda 12.07.2018.
 • Konkursna dokumentacija 12.07.2018.
 • JN MV 18/2018 - Usluga transporta neopasnog otpada
  Datum: 22.06.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.07.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 10.07.2018.
 • Konkursna dokumentacija 22.06.2018
 • Poziv za podnošenje ponuda 22.06.2018
 • JN MV 16/2018 - Usluga tehničkog održavanja voznog parka
  Datum: 12.06.2018.
 • Obaveštenje o obustavi postupka 29.06.2018.
 • Odluka o obustavi postupka 21.06.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 12.06.2018.
 • Konkursna dokumentacija 12.06.2018.
 • JN MV 15/2018 - Građevinski materijal
  Datum: 07.06.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1,2,3 25.07.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 1 09.07.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 2 09.07.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 3 09.07.2018.
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 28.06.2018.
 • Odluka o obustavi postupka, Partija 1 20.06.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 2 20.06.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora, Partija 3 20.06.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 07.06.2018.
 • Konkursna dokumentacija 07.06.2018.
 • JN MV 17/2018 - Ulja, maziva i antifriz
  Datum: 07.06.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.07.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 21.06.2018.
 • Pitanja i odgovori 2 15.06.2018.
 • Pitanja i odgovori 13.06.2018.
 • Izmena konkursne dokumentacije 13.06.2018.
 • Izmena konkursne dokumentacije 12.06.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 07.06.2018.
 • Konkursna dokumentacija 07.06.2018.
 • JN MV 14/2018 - Usluga remonta automatskog menjača marke „ALLISON“
  Datum: 28.05.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.06.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 09.06.2018.
 • Obaveštenje o tehničkoj greški 30.05.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 28.05.2018.
 • Konkursna dokumentacija 28.05.2018.
 • JN MV 13/2018 - Pneumatici
  Datum: 15.05.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.06.2018
 • Odluka o dodeli ugovora 29.05.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 15.05.2018.
 • Konkursna dokumentacija 15.05.2018.
 • JN MV 12/2018-LZO, potrošni materijal
  Datum: 11.04.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.05.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 24.04.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 11.04.2018.
 • Konkursna dokumentacija 11.04.2018.
 • JN MV 11/2018 - Veterinarske usluge
  Datum: 20.03.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.04.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 05.04.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 20.03.2018.
 • Konkursna dokumentacija 20.03.2018.
 • JN MV 10/2018 - Usluga obezbeđenja
  Datum: 12.03.2018.
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.04.2018.
 • Odluka o dodeli ugovora 29.03.2018.
 • Pitanja i odgovori 4 20.03.2018.
 • Pitanja i odgovori 3 17.03.2018.
 • Pitanja i odgovori 2 15.03.2018.
 • Pitanja i odgovori 14.03.2018.
 • Izmena konkursne dokumentacije 14.03.2018.
 • Poziv za podnošenje ponuda 12.03.2018.
 • Konkursna dokumentacija 12.03.2018.

 • © Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft