RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

MESEC ČISTOĆE 2019.

program rada na odvoženju otpada sa javnih površina u akciji MESEC ČISTOĆA 2019. godine

Objavljeno: 21.08.2019.

Objavljeno: 25.07.2019.

Objavljeno: 19.06.2019

Objavljeno: 19.06.2019.

Objavljeno: 28.05.2019.

Objavljeno: 20.05.2019.

Objavljeno: 19.04.2019.

Objavljeno: 12.04.2019.

Objavljeno: 10.04.2019.

Objavljeno: 04.04.2019.