RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

Objavljeno: 14.02.2018.

Objavljeno: 13.02.2018.

Objavljeno: 13.02.2018.

Objavljeno: 01.02.2018.

Objavljeno: 01.02.2018.

Objavljeno: 24.01.2018.

Objavljeno: 23.01.2018.

Objavljeno: 23.01.2018.

Objavljeno: 09.01.2018.

Objavljeno: 27.12.2017.