RECIKLAŽNI CENTAR

Otkup PET ambalaže,plastične gajbe, stolica, buradi, folija, papira i kartona, stakla i tetrapaka

MESEC ČISTOĆE 2018.

program rada na odvoženju otpada sa javnih površina u akciji MESEC ČISTOĆA 2018. godine

Objavljeno: 27.06.2018

Objavljeno: 06.06.2018.

Objavljeno: 27.04.2018.

Objavljeno: 11.04.2018.

Objavljeno: 27.03.2018.

Objavljeno: 15.03.2018.

Objavljeno: 14.03.2018.

Objavljeno: 28.02.2018.

Objavljeno: 14.02.2018.

Objavljeno: 13.02.2018.