Saopštenje povodom formiranja divljih deponija u pojedinim mesnim zajednicama

Usled dugogodišnjeg odlaganja otpada na lokacijama na kojima je to zakonom zabranjeno, u pojedinim mesnim zajednicama došlo je do formiranja divljih deponija koje su veoma štetne po životnu sredinu, te je neophodno izvršiti njihovu sanaciju.

U skladu sa ugovorom zaključenim između GU grada Sombora- Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i JKP "Čistoća" Sombor, otpočeli su radovi na uklanjanju divlje deponije sa poljoprivrednog zemljišta u Bačkom Bregu. Nakon saniranja predmetne lokacije, zaposleni u JKP "Čistoća" će po nalogu izvršiti uklanjanje divljih deponija u Bačkom Monoštoru i Doroslovu. Završetak radova planira se najkasnije do 31. oktobra.

Kako je rukovodstvo grada Sombora u ranijem periodu obezbedilo Čistoći kontejnere od 5 m kubnih za sva naseljena mesta, očekujemo da će problem nastanka divljih deponija biti sveden na minimum. Ovi kontejneri postavljaju se i prazne tokom cele godine a dinamika pražnjenja je jednom nedeljno. Meštani seoskih mesnih zajednica se za potrebe postavljanja kontejnera za odlaganje većih količina otpada mogu obratiti mesnoj zajednici.

Osim divljih deponija, ogroman problem predstavljaju i manja nelegalna odlagališta otpada, sa kojima se gotovo svakodnevno susrećemo najčešće u MZ Nova Selenča, odnosno kod kolektivnog tipa stanovanja, što ukazuje na veoma nisku ekološku svest građana, koji i pored akcije Mesec čistoće kao i mogućnosti da generisani otpad samostalno, bez novčane naknade transportuju na gradsku deponiju ili uzmu u najam kontejner putem blagajne JKP Čistoća, otpad odlažu iz svojih stanova direktno na javne zelene površine. Ovako nesavesno ponašanje izvesnog broja građana, osim što šteti životnoj sredini, zahteva i mnogobrojne intervencije i vanredno angažovanje kako ljudstva tako i mehanizacije u cilju otklanjanja nastalih problema, te ovim putem želimo da ukažemo našim sugrađanima da otpad ne odlažu na mesta na kojima to nije predviđeno, jer divlje deponije kao i manja nelegalna odlagališta otpada predstavljaju izvor zaraze, glodara i izuzetno su štetna za zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Saopštenje povodom formiranja divljih deponija u pojedinim mesnim zajednicama

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft