Razgovor sa dr Draganom Radojčićem, vd direktorom JKP "Čistoća" Sombor

Koliko je otpada prikupljeno za vreme trajanja "Meseca čistoće"? 

Za vreme trajanja akcije „Mesec čistoće“ prikupljeno je i deponovano ukupno 9.653 m³ kabastog, građevinskog, baštenskog i ostalog otpada. U odnosu na prošlogodišnju akciju prikupljeno je oko 500 m³ otpada više, a pored pomenute akcije u više navrata radnici JKP „Čistoća“ Sombor vršili su uklanjanje divljih deponija u gradu.

 

Da li ima nekih novina u odnosu na akcije koje su sprovedene prethodnih godina, tj. da li je u nekom delu grada bilo znatno manje otpada nego ranijih godina, odnosno više i slično?

Što se tiče organizacije akcije, ona se odvijala u skladu sa istim rasporedom kojim su obuhvaćene sve ulice grada Sombora, dok je za seoske mesne zajednice od prošle godine uvedena novina u smislu načina realizacije Meseca čistoće, te je svaka mesna zajednica dobila u zavisnosti od broja stanovnika i određeni broj kontejnera od 5 m³ koji se postavljaju na određene lokacije svake nedelje, odakle se prikupljeni otpad odvozi na gradsku deponiju u Rančevu. Ovaj model pružio je odlične rezultate i vremenom će sigurno dovesti do krajnjeg cilja , a to je potpuno eliminisanje nastanka divljih deponija u Gradu Somboru.

Kada su u pitanju količine prikupljenog otpada, u komparaciji sa prošlogodišnjim količinama otpada odloženog od strane građana, možemo reći da je mesna zajednica „Nova Selenča“ imala veće količine generisanog otpada.

 

S obzirom na to da se u selima više ne organizuje "Mesec čistoće", već su postavljeni kontejneri u koje građani mogu odlagati otpad, da li je u selima postavljen dovoljan broj kontejnera u koje građani mogu iznositi otpad koji nije klasifikovan kao kućno smeće? Takođe, meštaani Kljajićeva su nam se javljali da pitaju zbog čega kontejneri nisu ravnomerno raspoređeni i ako ih nema dovoljno zbog čega se ne menja lokacija na koju se postavljaju?

O broju kontejnera koji se postavljaju u selima odlučuje Gradska uprava dok je JKP „Čistoća“ u ovom slučaju samo izvršilac usluge. Prijave za postavljanje ovih kontejnera meštani obavljaju obraćajući se mesnoj zajednici naselja čiji su stanovnici, a nadležni određuju lokaciju i raspored postavljanja ovih posuda po kojem JKP „Čistoća“ postupa.

 

Ukoliko smatrate da imate nešto da dodate, slobodno to učinite.

Poslove upravljanja otpadom na teritoriji grada Sombora obavlja JKP „Čistoća“, u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće na teritoriji grada Sombora, kojom su propisani uslovi i način organizovanja poslova u vršenju komunalne delatnosti održavanja čistoće.

S obzirom na to da se prilikom obavljanja poslova prikupljanja komunalnog otpada susrećemo sa situacijama da građani iznose otpad koji ne spada u kućni otpad i da ga odlažu u neadekvatne posude, smatram da je neophodno građane najpre edukovati, a zatim poslovanje uskladiti sa odredbama Odluke o održavanju čistoće koja regulišu ovu oblast.

U nastojanju da rešimo pomenuti problem, u prethodnom periodu uputili smo informativno-edukativna obaveštenja građanima o vrstama, količini i načinima odlaganja kućnog otpada, a sa ovim obaveštenjima nastavićemo do 01.09.2020. godine, što je i krajnji rok za primenu mera navedenih u obaveštenjima.

Takođe bih iskoristio priliku da još jednom zamolim naše sugrađane i pozovem ih na odgovorno ponašanje prema sredini u kojoj žive. Ukoliko postoji potreba za odlaganjem otpada koji ne spada u kategoriju komunalnog-kućnog otpada i građani nisu u mogućnosti otpad samostalno transportovati do gradske deponije, potrebno je pozvati blagajnu JKP „Čistoća“ radi iznajmljivanja kontejnera za odlaganje. Kontakt telefon je sledeći: 025/415788.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razgovor sa dr Draganom Radojčićem, vd direktorom JKP

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft