KONTINUITET DOBRE SARADNJE - Prezentacija rada JKP i poseta Reciklažnom Centru


U sali za prezentacije PSS Sombor, sekretari MZ su se upoznali sa strukturom, organizacijom poslova i delatnostima koje JKP obavlja za korisnike na teritoriji Grada Sombora, sa težištem na organizaciji sistema sakupljanja ambalažnog i reciklažnog otpada u Mesnim Zajednicama.

Novi način sakupljanja i transporta ambalažnog otpada, iziskuje i novu organizaciju, a ključnu ulogu takvog sistema imaju sekretari MZ, kao i Odluke njihovih Saveta o izboru varijante i načina sakupljanja ambalažnog otpada. Zaključak do koga se došlo, je da ni jedna Mesna Zajednica nema istu ideju i način organizacije ove kampanje na svojoj teritoriji, što je logično, jer su lokalni uslovi različiti. Rezultati će uskoro pokazati čiji je izbor bio najbolji, a neposrednu pomoć i podršku će svima pružati stručni radnici JKP „Čistoće“ Marija Elez i Boro Kosanović.

Nakon prezentacije postavljana su brojna pitanja iz delatnosti JKP koja su posredno i neposredno vezana za život i rad gradskih i seoskih Mesnih Zajednica.

Tokom obilaska Reciklažnog centra, sekretari su se konkretno mogli upoznati sa načinom selekcije ambalažnog i reciklažnog otpada i kompletnim tokom proizvodnje, a nakon toga druženje je nastavljeno u bungalovu na Velikom Bačkom kanalu.

 Ovakvi sastanci sa sekretarima MZ su i ranije bili jedna od aktivnosti u radu JKP „Čistoće“, a uvažavanje uloge i zadataka koje imaju u delatnostima JKP, samo je primer dobre prakse koju će naše preduzeće i ubuduće nastaviti.

KONTINUITET DOBRE SARADNJE -  Prezentacija rada JKP i poseta Reciklažnom Centru

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft