Rezultati kampanje


Sprovedene aktivnosti i pojačano angažovanje naših operativaca doprineli su da je tokom maja 2018. godine bude sakupljena rekordna količina ambalažnog i reciklažnog otpada ukupno 59.820 kilograma. 

Za prvih pet meseci ukupno je sakupljeno i prerađeno 226.060 kilograma raznog reciklažnog otpada. Upoređujući rezultate iz istog perioda prošle godine kada je sakupljeno 164.360 kilograma može se konstatovati značajan napredak od 27,3%, čemu je svakako u dobrom delu doprinela i ovogodišnja kampanja.

Zaključak koji se nameće je da samo uz malo veće angažovanje zaposlenih i motivišuće poruke upućene korisnicima naših usluga, postigli značajan uticaj na svest ljudi o pravilnom postupanju sa otpadom, što je na neposredan način doprinelo boljem stanju životne sredine i okruženja Grada Sombora.

 JKP „Čistoća“ će i u narednim mesecima sprovoditi aktivnosti ove kampanje, a rezultate ćemo kontinuirano objavljivati na našem sajtu.

 

 

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft