Cena upravljanja otpadom (sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada)


Ova korekcija će delimično ublažiti troškove energenata, rezervnih delova i drugih materijala koji su u funkciji obavljanja delatnosti upravljanja otpadom i poslužiće skoro isključivo poboljšanju funkcionisanja delatnosti upravljanja komunalnim otpadom i za nabavku osnovnih sredstava JKP.

Zadnja korekcija cena komunalnih usluga u JKP „Čistoći“ je odobrena 2015. godine i od tada nije menjana. Radi upoređenja cena usluga u Somboru i prosečnih cena zemalja u regionu i nekih gradova u Srbiji može poslužiti anketa koju je naše poslovno udruženje KOMDEL sprovelo na reprezentativnom primerku JKP. 

Nivo i politika cena upravljanja otpadom u regionu Zapadnog Balkana

Grad

Broj stanovnika

Jedinica

mere

Cena po

jedinici

Mesečni račun za

domaćinst (bez PDV)

Celje

 37.843

Kg

0,221

19,89 eu

Karlovac

 46.833

Tročlano

domaćinstvo

5,325

5,32 eu

Aranđelovac

 46.079

0,041

2,43 eu

Veles

 55.108

0,024

1,44 eu

Bijelo Polje

 46.051

0,040

2,40 eu

Lukovac

 46.731

domacinstvo

3,451

3,45 eu

Bijeljina

 114.663

0,052

3,09 eu

Sombor

 87.815

0,041

2,07 eu

 


Anketa koju je Poslovno Udruženje KOMDEL obavilo oktobra 2017. godine u 51 preduzeću u Republici Srbiji, ukazuje da je cena komunalne usluge upravljanja otpadom u Somboru za 10 % niža od proseka grupacije. Prema ovoj anketi prosečna cena u JKP Srbije iznosila je 5,49 din/m², dok se za istu uslugu u Somboru sa odobrenim povećanjem iznosi 4,99 din/m² (uračunata cena deponovanja).

Bez obzira na jedinicu mere i primenjeni tarifni sistem cene ove delatnosti u regionu se značajno razlikuju, što u krajnjem utiče na kvalitet usluge i stanje osnovnih sredstava kojima se navedena usluga obavlja.

U cenovniku koji se nalazi u padajućem meniju, korisnici usluga se mogu upoznati sa cenama svih naših usluga.

 

Vaša JKP „Čistoća“

Cena upravljanja otpadom (sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada)

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft