Početak prekogranične saradnje

Na početku sastanka, koji je održan 29. januara 2018. godine u kabinetu Gradonačelnika predstavnici JKP „Čistoće“ i „Univerzala“ su izneli način organizacije preduzeća, delatnosti koje se obavljaju u Somboru, odnosno Đakovu, a kasnije su definisani ciljevi, aktivnosti i okviri buduće saradnje dvaju JKP. Takođe je od strane Gradonačelnika upućen poziv za šire oblike saradnje lokalnih samouprava Sombora i Đakova.

U toku posete delegacija je imala prilike da se kroz obilazak Đakova, upozna sa komunalnim redom i funkcionisanjem gradske sanitarne deponije komunalnog otpada.

Đakovo je manji i idiličan grad u Osiječko – baranjskoj županijij (27.745 stnovnika), koji obuhvata sam Grad i 9 naselja. Pretežna delatnost stanovništva je poljoprivreda i industrija.

Preduzeće za komunalne djelatnosti „Univerzal“ održava čistoću grada, pogrebne i usluge parkiranja, održavanje stanova, upravljanje tržnicom i sajmovima, održavanje sportskih objekata i zelenila, a na osnovu našeg kratkog obilaska, to vrlo uspešno radi. Utisak čistoće i urednosti preovlađuje u svim ulicama i naseljima Grada, a posebno način upravljanje otpadom. Verovatno je to posledica striktnog sprovođenja zakona u oblasti zaštite životne sredine, ali i obaveze svih stanovnika da komunalni otpad razvrstavaju u tri, a od februara u četiri posude. Divlje deponije nisu zapažene, a gradska sanitarna deponija se tehnološki vodi po procedurama i standardima. Ovakav izgled grada i komunalne infrastrukture svakako je rezultat ulaganja lokalne samouprave, ali i Fonda za zaštitu okoliša koji je u najvećoj meri finansirao nabavku već pomenutih posuda za korisnike usluga. Tome svakako doprinosi i visoka cena komunalnih usluga koju domaćinstva plaćaju JKP „Univerzalu“ i ona prosečno iznosi oko 10 evra.

Upoređujući uslove i način upravljanja otpadom vidljiva je razlika u primeni standarda, a mi se nadamo da će otvaranjem poglavlja 27. pristupnog ugovora sa EU, te realizacija ovog prekotraničnog projekta doprineti da se i kod nas u Somboru uspostavi sličan sistem.

Početak prekogranične saradnje

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft