Ambalažno staklo

kruzni-tok staklareciklaa stakla
AMBALAŽNO STAKLO – sakupljanje – otkup - reciklaža

Staklo je homogena amorfna, izotropna, providna, čvrsta i krta materija u metastabilnom stanju nastala hlađenjem i zagrevanjem. Sadrži najčešće silicijumski pesak, sodu, okside alkalnih metala i krečnjak i potpunoje biološki nekativno. Najosnovnika podela ovog materijala izvršena je prema nameni na ambalažno (boce, tegle i drugi proizvodi za pakovanje) i ravno staklo (prozorska okna, ogledala i sl).

U Republici Srbiji je u odnosu na količinu proizvedenog i uopšte stakla u opticaju, vrlo malo akreditovanih sakupljača, a posebno reciklera ove sekundarne sirovine. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu izveženo je 14.101 tona stakla, a uveženo 1.417 tona istog otpadnog stakla, dok se sa druge strane ogromne količine nepovratno odlažu na deponije i smetlišta.

Organizovano sakupljanje radi reciklaže stakla može biti jedini odgovor na ovakvo stanje i podrazumeva vraćanje iskorišćenog stakla u proizvodnju i pravljenje novog korisnog proizvoda.

Prema nekim podacima u zemljama EU se za proizvodnju novog stakla koristi i to 80% stakla iz reciklaže. Jednostrano gledište finansijske isplativosti ukazuje da je sakupljanje stakla potpuno neisplativo jer je tržišna cena jednog kilograma ambalažnog stakla isplaćuje od 0,5 do 2,2 dinara što bi značilo da je za prosečnu srpsku platu potrebno sakupiti 39 tona ove sekundarne sirovine!

Gledano kroz ekonomsku vrednost, svakako bi se trebalo iči u pravcu organizovanog sakupljanja, jer su pozitivni momenti višestruki. Staklo je materijal u kojem se na najbezbedniji način mogu sačuvati proizvodi za ljudsku ishranu, u potpunosti se može beskonačno reciklirati, a postupkom ponovne prerade se žtedi znatna količina energije, štede prirodni resursi, smanjuju troškovi deponovanja i štedi deponijski prostor...

Imajući u vidu da se godišnje, u svetu, baci blizu 100 milijardi staklenih flaša, a proizvede oko 500 miliona, gotovo da nije potrebno govoriti o značaju reciklaže.

Razvijene zemlje, poput Švajcarske, na godišnjem nivou recikliraju skoro 96 procenata ukupnog staklenog otpada.

Problem sa odlaganjem stakla u Srbiji je taj što je broj reciklažnih kontejnera mali. Ljudi nemaju naviku da staklo odvoje od ostatka otpada. Staklena ambalaža iz kafića, restorana, kafana, veoma često u velikim količinama zajedno sa komunalnim otpadom završava na deponiji.

Prednosti reciklaže staklene ambalaže su :

- ušteda oko 25% energije;

- minimalno zagađenje vazduha;

- reciklažom 1t stakla uštedi se 30 t nafte.

Staklo ima bezvremenski stil, podložno je promenama izgleda ali zadržava svoju čvrstinu i stabilnost, nepropusnost.Treba znati da je staklena ambalaža za ljude i prirodu najzdravija i najprihvatljivija ambalaža.

JKP „ Čistoća“ Sombor u svom Reciklažnom Centru (Staparski Put bb) vrši otkup staklene ambalaže. Cena ove sekundarne sirovine nalazi se u Cenovniku JKP „Čistoće“ Sombor.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft