Ekosavet br. 3

  • Mnoge predmete možemo da koristimo više puta pre nego što ih odbacimo kao neupotrebljive.
  • Potrudimo se da naše kućno smeće sortiramo po grupama i tako ga odložimo u različite kontejnere za smeće, plastiku, staklo, papir i metal u našem komšiluku.
  • Ukoliko takvih kontejnera još nema kod Vas, ipak sortirajte različito kućno ambalažno smeće po grupama, i odložite ga u kontejner u odvojenim kesama, jer će tako sortirano biti lakše sakupljeno i predato dalje u proces prerade. Ovaj ambalažni otpad ne mešajte sa ostacima hrane.
  • Ovako sortirani ambalažni otpad se sakuplja i dalje koristi kao sekundarna sirovina za nove proizvode, odnosno reciklira se i na taj način se ponovo upotrebljava, pri čemu se istovremeno smanjuje količina ambalažnog otpada, i količina primarnog sirovog materijala za pravljenje novog proizvoda.

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft