Edukacija djaka

U školskoj godini 2015/16 na teritoriji opštine Sombor, JKP „Čistoća“ je sprovodila edukacije đaka osnovnih škola sa ciljem podizanja ekološke svesti. Ovim projektom je obuhvaćeno 1.165 učenika od prvog do osmog razreda. Najveći fokus je bio na đake iz seoskih sredina. Edukacija je sprovedena u osnovnim školama u Riđici, Aleksi Šantiću, Doroslovu, Staparu, Gakovu, Čonoplji, Kljajićevu, Kolutu i Bačkom Bregu. U Somboru predavanja su vršena u osnovnim školama Bratstvo jedinstvo i Ivo Lola Ribar. Učenici su bili upoznati sa četiri ekološke teme : prva je bila „Reciklaža“ . Ovu temu je prezentovala master inž. zašt. život. sredine Marijeta Štampfer, referent zaštite životne sredine u JKP „Čistoći“. Druga tema je bila „Zagađenje i zaštita zemljišta“ koju je prezentovao pripravnik, dip. Ekolog zašt. život. sredine Milovan Topić, treća tema bila „Čista voda, zdrava planeta“ koju je prezentovala dipl. inž. zašt. život. sredine Ivana Kalajdžić. A četvrta tema je bila „Zaštita vazduha“ koju je prezentovala dipl. ekolog Maja Pavličić. Đacima su prikazivani i animirani filmovi koji su bili u skladu sa zadatom temom, a isto tako su bili podsticani da aktivno učestvuju u debati na zadatu temu. Pokazali su visok nivo znanja i interesovanja po pitanju zaštite životne sredine. Ovaj projekat samo dokazuje koli je značaj edukacije od malih nogu s ciljem da se sačuva naša životna sredina, a JKP „Čistoća“ je jedino preduzeće u Somboru koje praktično utiče na svest naših sugrađana.

Edukacija djaka

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft