Obraćanje Nikole Pajića direktora JKP Čistoće odbornicima SG Sombora


U četvrtak 04,juna 2015.godinie  održana je  29.sednici skupštine grada Sombora su odbornici većinom glasova usvojili izveštaje o radu i poslovanju JKP Energana, JKP Vodokanal, JKP Čistoća, JKP Zelenilo, JKP Prostor, JKP Parking servis, JP Direkcija za izgradnju grada Sombora i JP Urbanizma. Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda odbornik Rajko Miranović je postavio pitanja;  "Da li je JKP Čistoća kupila nova vozila putem kredita KFW banke”? i " Zašto je posudjeno vozilo JKP Čistoće Kragiujevcu”?. Odbornici su jednoglasno dali sglasnost da na ova pitanja odgovori direktor JKP Čistoće Nikola Pajić koji ovom prilikom istakao ; " Da se JKP " Čistoća" za nabavku tri nova vozila kreditno zadužila kod Intesa bamke Filijale Sombor. Te da će posudjeno vozilo gradu Kragujevcu vratiti  u vozni park JKP "Čistoća" nako što se završi javna nabavka vozila u tom gradu, a ona će se završiti ubrzo. 

Obraćanje Nikole Pajića direktora JKP Čistoće odbornicima SG Sombora

© Sva prava zadržana JKP ČISTOĆA . Izrada web sajta BIT Soft